• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Αλλαγές στην Εθνική Τράπεζα

Σε αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής της, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού σχήματος, προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, κατόπιν εισηγήσεως του διευθύνοντος συμβούλου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών:

Αναβαθμίζεται o Δημήτρης Καποτόπουλος σε Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής, μέχρι σήμερα Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης.

Ορίζονται νέα καθήκοντα στους κ.κ. Αλέξανδρο Μπένο-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (CRO), Κωνσταντίνο Βόσικα-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης και Παναγιώτη Δασμάνογλου-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της τράπεζας και του ομίλου.

Ονομάζονται νέοι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές οι κ.κ. Ιωάννης Βαγιωνίτης-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Πιστοδοτικών Κινδύνων, Γιώργος Τριανταφυλλάκης-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Βασίλης Κάβαλος-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς, Βασίλης Μαστρόκαλος-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Βασίλης Σκιαδιώτης-Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής.

O μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης Πέτρος Φουρτούνης, αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας και ομίλου.

Ο μέχρι σήμερα Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας και του ομίλου Αντώνιος Αντωνόπουλος, αναλαμβάνει Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας.

Στο διοικητικό συμβούλιο ανακοινώθηκε η παραίτηση του εκτελεστικού του μέλους και μέχρι σήμερα αναπληρώτριας διευθύνουσας συμβούλου Πόλας Χατζησωτηρίου.

 

(πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ, in.gr)