• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Ανάλυση για την ανεργία και το εμπόριο

«Ακρως ανησυχητικό παραμένει το φαινόμενο της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας των νέων (ηλικίες 15-24), καθώς το 57,2% αυτών αποτυγχάνει να εισέλθει στην αγορά εργασίας, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (71,0%) στο σύνολο των ανέργων»
Αυτό επισημαίνει στην ανάλυση της έρευνας εργατικού δυναμικού η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων που καταγράφει επισπρόσθετα υποχώρηση της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση του αριθμού των εργοδοτών στο κλάδο του Εμπορίου.
Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.635.905 άτομα και των ανέργων σε 1.345.387. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2013 διαμορφώθηκε στο 27,0%, όντας αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (24,8%), ενώ αντίθετα οριακά βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (27,1%). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ είχε αυξηθεί  κατά 9,3% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2012.
Θετικά αποτιμάται η καταγεγραμμένη, οριακή έστω, αύξηση της συνολικής απασχόλησης (0,1%), σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που οφείλεται στην ανοδική, αν και μικρή σε εύρος, τάση του αριθμού τόσο των εργοδοτών (0,6%) όσο και των αυτοαπασχολουμένων (0,3%). Αντίθετα, μπορεί η μισθωτή απασχόληση να μην συρρικνώθηκε και να παρέμεινε στάσιμη (αμελητέα υποχώρηση), η επικρατούσα όμως τάση έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του προηγούμενου τριμήνου (+1,8%). Δεν πρέπει ωστόσο να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για το Γ’ τρίμηνο στο οποίο αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα εξαιτίας της τουριστικής κίνησης.
Παρά το γεγονός πως η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης στον κλάδο του εμπορίου εμφάνισε για ακόμη ένα τρίμηνο αρνητικό πρόσημο (-2,1%), θα πρέπει να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη πτώση είναι μικρότερης έντασης από την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (-2,8%), ενώ η σύγκριση μεταξύ των Γ΄ Τριμήνων του 2012 και του 2011 (-10,8%) επιβεβαιώνει την επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης στον κλάδο.
Όσον αφορά την απασχόληση στο εμπόριο με βάση τη θέση στο επάγγελμα, θετική έκπληξη προκαλεί η δυναμική ετήσια ενίσχυση του αριθμού των εργοδοτών (12,0%), όταν στο σύνολο της οικονομίας το αντίστοιχο μέγεθος εμφάνισε υποχώρηση της τάξεως του  5,8%. Την τελευταία φορά που ο αριθμός των εργοδοτών στο εμπόριο ανερχόταν στο σημερινό επίπεδο (περίπου στις 74.000) ήταν το Δ΄ Τρίμηνο του 2011, ενώ σημειώνεται πως την περίοδο Γ΄ τρίμηνο του 2012 – Γ΄ τρίμηνο 2011 ο αριθμός των εργοδοτών είχε μειωθεί κατά 15,7%.
Ωστόσο σοβαρό προβληματισμό προκαλεί ο συνεχώς μειούμενος αριθμός των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο, ο οποίος το Γ’ τρίμηνο του 2013 συρρικνώθηκε με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό (-6,6%), σε σχέση με το σύνολο της χώρας (-0,3%). Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της, μικρής έστω, υποχώρησης των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο (-0,7%) την περίοδο Γ΄ Τρίμηνο – Β΄ Τρίμηνο του 2013, συγκριτικά με την οριακή αύξηση στο σύνολο της οικονομίας (0,3%).
 
 
 
Παράλληλα, ο ρυθμός συρρίκνωσης της μισθωτής απασχόλησης του κλάδου κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μικρότερος (-2,6%), έναντι εκείνου στο σύνολο της οικονομίας (-3,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένα χρόνο πριν η μισθωτή απασχόληση στο εμπόριο σημείωνε μεγαλύτερα αναλογικά πτώση (-10,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (-9,6%).
Οι παραπάνω εξελίξεις σηματοδοτούν την απαρχή βασικών διαρθρωτικών μεταβολών  στο ελληνικό εμπόριο, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να ευνοούν τις τάσεις συγκέντρωσης στο ελληνικό εμπόριο και την περιθωριοποίηση/ απαξίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στην ουσία προωθείται ένα μοντέλο επικράτησης και λειτουργίας των μεγαλύτερων, από άποψη μεγέθους, εμπορικών επιχειρήσεων- με αύξηση εργοδοτών και συγκράτηση της πτώσης της μισθωτής απασχόλησης- ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων, του πυρήνα δηλαδή του ελληνικού εμπορίου, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την έντονα πτωτική του πορεία..
                           
Α. Ποσοστό Ανεργίας
ΕΤΟΣ
2013
Γ’ Τρίμηνο
2013
Β’ Τρίμηνο
2012
Γ’ Τρίμηνο
Ανεργία (%)
  27,0 %
  27,1%
 24,8 %
 
Β. Ανεργία (%) κατά περιφέρεια
Περιφέρειες
Γ΄ Τρίμηνο 2013
Γ’ Τρίμηνο 2012
Σύνολο Χώρας
27,0
24,8
Ανατολική Μακεδονία   και Θράκη
26,8
21,1
Κεντρική Μακεδονία
30,0
26,3
Δυτική Μακεδονία
32,3
31,0
Ήπειρος
27,9
23,4
Θεσσαλία
25,1
23,7
Ιόνια Νησιά
12,9
11,4
Δυτική Ελλάδα
28,8
27,1
Στερεά Ελλάδα
28,2
29,6
Αττική
28,2
26,8
Πελοπόννησος
22,9
20,1
Βόρειο Αιγαίο
20,0
21,9
Νότιο Αιγαίο
17,0
13,3
Κρήτη
22,6
18,1
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ετήσιες μεταβολές
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011
Συνολική Απασχόληση
-6,3%
-4,2%
-2,8%
-8,3%
 Εμπόριο
-6,2%
-3,4%
-2,1%
-10,8%
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011
 Εργοδότες στο σύνολο της οικονομίας
-12,2%
 -11,2%
-5,8%
-16,6%
Εργοδότες στον κλάδο του Εμπορίου
         -3,5%
 0,3%
12,0%
-15,7%
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011
Αυτοαπασχολούμενοιστο σύνολο τηςοικονομίας
-0,9%
-0,7%
-0,3%
-0,9%
Αυτοαπασχολούμενοιστον κλάδο τουΕμπορίου
         -7,2%
          -7,2%
-6,6%
-3,9%
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/2012
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012/2011
Μισθωτή απασχόληση στο σύνολο τηςοικονομίας
 -7,4%
-4,7%
 -3,3%
 -9,6%
Μισθωτή Απασχόληση στον κλάδο τουΕμπορίου
          -4,4%
          -1,9%
 -2,6%
          -10,4%
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Τριμηνιαίες μεταβολές
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Συνολική Απασχόληση
3.635.900
3.632.200
  0,1%
Απασχόληση στοΕμπόριο
650.500
656.200
  -0,9%
ΟΙ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Συνολική Απασχόληση
245.800
244.300
 0,6%
Απασχόληση στοΕμπόριο
73.900
68.500
 7,9%
ΟΙ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
   ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Συνολική Απασχόληση
928.000
925.600
 0,3%
Απασχόληση στοΕμπόριο
173.100
174.400
 -0,7%
ΟΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΟ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013/ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Συνολική Απασχόληση
2.283.500
2.285.700
  0,0%
Απασχόληση στοΕμπόριο
            365.200
               374.200
 -2,4%
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
 2013
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2013
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2013
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
 2012
Αριθμός απασχολουμένων στο σύνολο  τηςοικονομίας
3.595.900
3.632.200
3.635.900
3.739.000
Αριθμός απασχολούμενων στον κλάδο τουΕμπορίου
650.500
656.200
650.500
664.600
Συμμετοχή τουΕμπορίου στην συνολική απασχόληση
18,1%
18,1%
17,9%
17,8%
 Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΣΕ