• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Αναβαθμίζεται η Ισπανία

Η Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές (outlook) της Ισπανίας σε σταθερές από αρνητικές και επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε «BBB».

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η αναθεώρηση του outlook αντανακλά τους εξής παράγοντες:

*Η Ισπανία βγήκε από την ύφεση το δεύτερο μισό του 2013, νωρίτερα από ότι προέβλεπε η Fitch στην προηγούμενη έκθεση της. Ωστόσο, αναμένει πως οι οικονομικές επιδόσεις θα παραμείνουν σε πολύ αδύναμα επίπεδα (0,5% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014).

*Η Ισπανία έχει βελτιώσει την επίδοση της στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων το 2012-13.

Οι ισπανικές αρχές έχουν κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στο συνταξιοδοτικό, στο δημοσιονομικό πλαίσιο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2014-15, λόγω χαλάρωσης των εξωτερικών πιέσεων και των εκλογών του 2015, αλλά η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει τοποθετήσει σε πιο ασφαλή τροχιά την οικονομία.

*Η προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συντελείται με γρηγορότερο ρυθμό από ότι αναμενόταν. Η Fitch έχει αναθεωρήσει την πρόβλεψη της για το 2013 και περιμένει πλεόνασμα 1,2%. Αν και εν μέρει η προσαρμογή οφείλεται στην ύφεση, αντανακλά, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, και την ενίσχυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας.

*Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα έχει προχωρήσει σημαντικά από το 2012. Ο κίνδυνος το τραπεζικό σύστημα της χώρας να χρειαστεί επιπρόσθετη στήριξη μεσοπρόθεσμα είναι χαμηλός.

*Οι χρηματοδοτικές συνθήκες για το ισπανικό κράτος έχουν βελτιωθεί το 2013, αντανακλώντας σημαντική εξοικονόμηση στην εξυπηρέτηση των τόκων.