• Σήμερα είναι: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Αναζωπυρώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον

 (ΒΗΜΑ, 1 /7/14). Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίζουν οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών σε σχέση με την αρχική τιμή έκδοσης. Το επιτόκιο εξάλλου με το οποίο δανείστηκε η Ελλάδα κατά την πρόσφατη έκδοση πενταετούς ομολόγου έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και το επιτόκιο των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων προσφέροντας ανάσα ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα.

Αναχρηματοδότηση

Ενώ μάλιστα, όπως αναμένεται ευρέως, η χώρα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα έκδοση χρέους το επόμενο διάστημα, οι τοποθετήσεις των επενδυτών σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα ξεπέρασαν από τις αρχές του 2013 τα 5,1 δισ. ευρώ (περίπου 2,5% του ΑΕΠ). Συνολικά τους τελευταίους μήνες έχουν αντληθεί από τις διεθνείς αγορές μέσω εταιρικών ομολόγων περίπου 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία είναι πιθανόν να ξεπεράσουν το επόμενο διάστημα τα 3,5 δισ. ευρώ καθώς αναμένονται και άλλες σημαντικές εκδόσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν εξάλλου την αναχρηματοδότηση του δανεισμού τους μέσω νέων εκδόσεων  εταιρικών ομολόγων, τις οποίες όμως εισάγουν προς διαπραγμάτευση είτε στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (π.χ., η έκδοση 500 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ) είτε στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (π.χ., έκδοση 200 εκατ. ευρώ της Intralot). Σήμερα στην αγορά του Λουξεμβούργου διαπραγματεύονται 10 ελληνικές ομολογιακές εκδόσεις: πρόκειται για αυτές των ΟΤΕ, Τιτάνα, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνικής, Eurobank, Intralot, ΕΛΠΕ, Frigoglass και Motor Oil.

Στο Λουξεμβούργο

Ο Τιτάνας προχωρεί, π.χ., στην έκδοση πενταετούς ευρωομολόγου μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Τιτάν Global Finance plc. Τα νέα ομόλογα θα  εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Για τον σκοπό αυτόν έχουν ορισθεί οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities SA και Société Générale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του ομίλου.

Από την πλευρά τους, τα ΕΛΠΕ εξέδωσαν νέο, πενταετές ομόλογο, ύψους 325 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη έκδοση χρέους σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,375%, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Τα ΕΛΠΕ είχαν εκδώσει και τον Μάιο ομόλογο 400 εκατ. δολαρίων. Η τελευταία έκδοση εταιρικού ομολόγου της  ΔΕΗ υπερκαλύφθηκε έξι φορές καθώς, ενώ αναζητούσε 500 εκατ. ευρώ, τελικώς υπήρξαν προσφορές για 3 δισ. ευρώ. Παράλληλα η Αlpha Βank φέρεται ότι θα τιτλοποιήσει ναυτιλιακά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με το Reuters, η τράπεζα προσδοκά να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια από τη συναλλαγή που θα συντονίσει η Citigroup. Η τιτλοποίηση θα αποφέρει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ τα ομόλογα θα είναι πενταετούς διάρκειας.

Εναλλακτική επιλογή

Την ίδια ώρα δύο  εισηγμένες φέρεται ότι εξετάζουν την άντληση ως και 5 εκατ. ευρώ η καθεμιά μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καθώς πλέον το μοντέλο της τυφλής χρηματοδότησης από τις τράπεζες μόνο με τη δικαιολογία της διατήρησης στη ζωή μιας μη ανταγωνιστικής επιχείρησης έχει τελειώσει, η διοίκηση του ΧΑ δημιούργησε  μια νέα αγορά εταιρικών ομολόγων στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) προκειμένου να αποτελέσει μια επιπλέον εναλλακτική επιλογή χρηματοδότησης για τις ελληνικές εταιρείες. Το ΧΑ δημιούργησε μεταξύ άλλων και την ΕΝΑ ΣΤΕΠ, μια νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών που λειτουργεί εντός της Εναλλακτικής Αγοράς, του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Στοχεύει στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεοσύστατες/αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες εταιρείες (ΜμΕ) για την υλοποίηση / εμπορική εκμετάλλευση / διάθεση των καινοτόμων ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών τους.

Η κατηγορία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων δυναμικών εταιρειών στην Εναλλακτική και στην Οργανωμένη Αγορά του ΧΑ, καθώς και την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού της πραγματικής οικονομίας.