• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Ανάκαμψη του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου το 2013

ERNST & YOUNG

 ca

Σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young, λιγότερο από το 25% των τραπεζών αναμένεται να κάνει αυξημένη χρήση της χρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ σχεδόν το 40% αναμένει να επιστρέψει τα κεφάλαια αυτά εντός των επόμενων έξι μηνών. Το ένα τρίτο των διοικήσεων των τραπεζών υποστηρίζουν ότι θα αυξήσουν τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, ενώ υπάρχουν προοπτικές νέας μείωσης των δανείων προς τον κλάδο των κατασκευών και του real estate και αύξησης των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεταποίηση.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τους επόμενους έξι μήνες εκφράζουν, σε όλη την Ευρώπη, οι διοικήσεις των τραπεζών, σύμφωνα με το European Banking Barometer της EY, αφού όλο και λιγότερες τράπεζες εκτιμούν ότι θα χρειασθεί να καταφύγουν σε χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα, καθώς η πίεση για περικοπές θέσεων εργασίας υποχωρεί, παρά το γεγονός ότι η μείωση του κόστους παραμένει μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι το European Banking Barometer είναι μια εξαμηνιαία έρευνα μεταξύ 250 ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία καλύπτει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Robert Cubbage, επικεφαλής των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της EY για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική, σχολιάζει:

“Υπήρξε μια μικρή αύξηση της εμπιστοσύνης κατά τους τελευταίους έξι μήνες και το κυρίαρχο συναίσθημα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι η συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μείωση του κόστους, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι διατάξεις για τα επισφαλή δάνεια εξακολουθούν να προκαλούν πονοκεφάλους στις τράπεζες, ωστόσο, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι τράπεζες προβλέπουν ότι θα αντιμετωπίσουν αυξημένη ζήτηση στις περισσότερες από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα σημάδια ότι ο κλάδος ενδεχομένως βρίσκεται στο δρόμο προς την ανάκαμψη. Ωστόσο, η αισιοδοξία των τραπεζών εξαρτάται από τη συνεχή εμπιστοσύνη στην οικονομία, η οποία παραμένει ευάλωτη σε οικονομικές αναταράξεις.”

Οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν, σταδιακά, τη διαδικασία αποκοπής από τη χρηματοδότηση της Kεντρικής Tράπεζας

Το 45% του συνόλου των ερωτηθέντων αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να βελτιώσουν το μείγμα χρηματοδότησής τους κατά το τρέχον έτος. Λιγότερο από το 25% εκτιμούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ το 39% των τραπεζών εκτιμούν ότι θα βρεθούν σε καλύτερη θέση να εξοφλήσουν αυτές τις πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, οι αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη δεν είναι όλες εξίσου αισιόδοξες. Το 50% των τραπεζών στην Ιταλία, 42% στη Γαλλία και 40% στην Ισπανία πιστεύουν ότι θα ενισχύσουν τη χρήση χρηματοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα.

Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν την απομόχλευση και τις πωλήσεις περιουσιακών τους στοιχείων για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους. Οι υψηλότερες πιθανότητες πώλησης περιουσιακών στοιχείων εντοπίζονται στις τράπεζες της Ισπανίας και της Ιταλίας, με το 50% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αναμένουν να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία τούς επόμενους έξι μήνες, σε σύγκριση με το 35% των ερωτηθέντων σε άλλες χώρες.

Το 50% των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ότι θα συνεχίσουν να συρρικνώνουν τους ισολογισμούς τους, καθώς το 60% των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δίνουν περισσότερη έμφαση σε αυτό.

Τα συνεχιζόμενα προγράμματα αναδιάρθρωσης θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας

Το 41% των τραπεζών αναμένεται ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού. Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας αναμένονται στην Αυστρία, την Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Πολωνία, όπου πάνω από το 60% των τραπεζών αναμένουν να προβούν σε περικοπές. Σημαντικές μειώσεις αναμένονται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, όμως οι προοπτικές για τις δύο αυτές αγορές είναι σημαντικά βελτιωμένες σε σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία πριν από έξι μήνες.

Το ένα τρίτο των τραπεζών εκτιμά ότι θα χρειασθεί να αυξήσουν τις προβλέψεις επισφαλειών

Η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια βρίσκεται σε υποχώρηση: Το 32% των τραπεζών αναμένουν ότι θα αυξήσουν τις προβλέψεις κατά το επόμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με το 44% πριν από έξι μήνες. Ωστόσο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και την Αυστρία οι διαγραφές φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί, οι τράπεζες εξακολουθούν να ανησυχούν για απώλειες δανείων και πάνω από τις μισές τράπεζες στην Πολωνία και την Ισπανία αναμένεται να αυξήσουν τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Ενώ τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα αυξηθούν, οι κατασκευές και το real estate βρίσκονται σε υποχώρηση

Κατά το εξάμηνο που μεσολάβησε από την τελευταία έρευνα, οι προοπτικές για τη χορήγηση δανείων έχουν αποδυναμωθεί περαιτέρω στους περισσότερους τομείς. Εξαίρεση αποτελούν οι χορηγήσεις προς τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία.

Ειδικότερα για τις κατασκευές και την αγορά ακινήτων, η εικόνα είναι ζοφερή. Πριν από έξι μήνες οι τράπεζες είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο να εισάγουν πιο περιοριστικές πολιτικές χορηγήσεων για τους τομείς αυτούς και φαίνεται ότι οι περιοριστικές πολιτικές θα ενταθούν περαιτέρω σε όλες τις αγορές. Αντιθέτως, οι τράπεζες προχωρούν σε χαλάρωση της πιστωτικής πολιτικής για τις ΜΜΕ σε όλες τις αγορές, πλην της Πολωνίας, των Σκαν- διναβικών χωρών και της Ισπανίας.

Βελτιωμένες προοπτικές για τους περισσότερους τομείς, περιλαμβανομένης και της επενδυτικής τραπεζικής

Οι τράπεζες βλέπουν βελτιωμένες προοπτικές για τους περισσότερους τομείς. Είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τη λιανική και ιδιωτική τραπεζική, αλλά, μετά από ένα δύσκολο 2012, η μεγαλύτερη βελτίωση εντοπίζεται στη δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής. Πάνω από το 25% των ερωτηθέντων είναι θετικοί για τις προοπτικές στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ οι τράπεζες αναμένουν επίσης μια βελτιωμένη απόδοση από τις ομολογιακές τους εκδόσεις και τις συναλλαγές.