• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Ανακοινώσεις τραπεζών για stress test

Με τέσσερις ξεχωριστές ανακοινώσεις οι τράπεζες διαψεύδουν τη φημολογία ότι τα πιστωτικά ιδρύματα γνωρίζουν τα αποτελέσματα των stress test που διενεργεί οι ΕΚΤ για 128 ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και πως ετοιμάζουν νέες αυξήσεις κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των υψηλών κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν.

Οι τράπεζες απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή δημοσιεύματα, δηλώνουν ότι δεν έχουν πληροφόρηση για την πορεία της άσκησης προσομοίωσης και ως εκ τούτου δεν προκύπτουν από πουθενά εκτιμήσεις για νέες κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.
 
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
«Η Τράπεζα Πειραιώς σε απάντηση του με αριθ. 2959/19.08.2014 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το οποίο ζήτησε να σχολιαστούν πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού ιστότοπου “www.bankingnews.gr“, ενημερώνει ότι, όπως είναι γνωστό, η διαδικασία Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχει ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2014. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει λάβει γνώση πληροφοριών ή αποτελεσμάτων σε σχέση με την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test), η οποία διενεργείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων (European Supervisory Mechanism – ESM), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority). Συνεπώς, η Τράπεζα Πειραιώς διαψεύδει ότι έχει λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση ή γνωστοποίηση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σχετικά με την ύπαρξη κεφαλαιακών αναγκών, οι οποίες θα καταστούσαν αναγκαία την περαιτέρω άντληση μετοχικών κεφαλαίων από την Τράπεζα. Ως εκ τούτου και οποιαδήποτε σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα».
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
«Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετέχει στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της ενοποιημένης ευρωπαϊκής εποπτείας, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης αυτής προβλέπεται να ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2014. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε τυχόν σημαντική εξέλιξη επί του θέματος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».
 
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
«Αναφορικά με δημοσιεύματα, αφενός της ιστοσελίδας www.bankingnews.gr διά της οποίας καταρτίζονται σενάρια κεφαλαιακών αναγκών και διατυπώνονται απόψεις περί της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών εκ τυχόν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, αφετέρου του εν γένει τύπου που αναφέρεται σε εκτιμήσεις περί των αποτελεσμάτων της εν εξελίξει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διαδικασίας προσομοιώσεως ακραίων σεναρίων (stress test), η Alpha Bank δηλώνει ότι, κατ’ ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας Τραπεζών, ουδέν εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην ανωτέρω διαδικασία γνωρίζει, ή θα γνωρίζει, τα αποτελέσματα αυτής έως περίπου το χρόνο δημοσιεύσεως αυτών που, κατά την αυτή ανακοίνωση, τοποθετείται στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου 2014. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
 
Η ανακοίνωση της Eurobank
«Σε απάντηση του από 19.8.2014 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας bankingnews.gr, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ αυτών και των ελληνικών τραπεζών, βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να υπάρχουν επί του παρόντος αποτελέσματα. Η Τράπεζα κατά πάγια πρακτική της δεν σχολιάζει δημοσιεύματα και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία».