• Σήμερα είναι: Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

Ανταλλαγή εντόκων γραμματίων με 3ετή και 5ετή ομόλογα

Σε ανταλλαγή εντόκων γραμματίων με 3ετή και 5ετή ομόλογα θα προχωρήσει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ανταλλαγή θα ξεκινήσει σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, στις 8 π.μ. ώρα Ελλάδος και θα λήξει την ίδια ημέρα στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδος, εκτός και αν η περίοδος ανταλλαγής παραταθεί.

Οι κάτοχοι εννέα σειρών εντόκων γραμματειών που ωριμάζουν μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου και 6 Μαρτίου 2015 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να ανταλλάξουν τα χρεόγραφά τους είτε με το ομόλογο λήξης 2019 και με κουπόνι 4,75%, είτε με το ομόλογο λήξης 2017 με κουπόνι 3,375%.

Η ανταλλαγή αφορά σε τίτλους αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ και επιδίωξη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είναι να «ανοίξει» εκ νέου τις δυο εκδόσεις 3ετών και 5ετών ομολόγων ώστε να ενισχύσει την ρευστότητά τους.