• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Αποτυχία συνεταιριστικών τραπεζών

Τη μεταφορά των καταθέσεων των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας στην Alpha Bank αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την αδυναμία τους να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες αυξήσεις κεφαλαίου.
Οι τρεις τράπεζες παρά το γεγονός ότι έλαβαν τρεις φορές παράταση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αυξήσεων κεφαλαίου, δεν κατάφεραν να πετύχουν με ίδια μέσα την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής τους επάρκειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε απαραίτητη:
(1) Την ανάκληση της άδειάς τους
(2) τη μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς της τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου (αρ. 63Δ, ν. 3601/2007),
(3) Τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.
Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί στους σχετικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς για τους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου επιστρέφονται στους δικαιούχους τους.
Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, οι καταθέσεις όλων των πελατών των τραπεζών αυτών είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Alpha Bank έχει ήδη ξεκινήσει.
Πρόκειται για καταθέσεις της τάξης των 395 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Σερρών, Πελοποννήσου και Ηπείρου ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις απαραίτητες αυξήσεις κεφαλαίου και συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.
Ανακοίνωση Alpha Bank
Σε δική της ανακοίνωση η Alpha Bank αναφέρει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία ελήφθη μετά την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του συνόλου
των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου
και Ευβοίας.
Με την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων από την Alpha Bank διασφαλίζονται πλήρως όλες οι καταθέσεις.
H εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή / και παθητικού των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των εν λόγω Τραπεζών θα ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank, αμέσως μετά την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών στα συστήματα της Τραπέζης.
Η Alpha Bank θα διατηρήσει φυσική παρουσία μέσω Καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν οι εν λόγω Συνεταιριστικές Τράπεζες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πληθυσμού των περιοχών αυτών.
Η Τράπεζα προτίθεται να προσφέρει ευκαιρίες απασχολήσεως στο Προσωπικό των Συνεταιριστικών Τραπεζών, μετά από διαδικασία επιλογής.