• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Αυστηρότεροι κανόνες για τη φορολογία επιχειρήσεων προτείνει η Ε.Ε.

Δέσμη μέτρων τα οποία αποβλέπουν στην αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συμπληρώσει ορισμένα κενά της κοινοτικής οδηγίας περί «μητρικών-θυγατρικών εταιρειών» από την οποία επωφελούνται ορισμένες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγοντας.

Εκτιμάται ότι όταν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των πληρωμών εντός επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικότερα, η πρόταση υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν κοινούς κανόνες κατά των καταχρήσεων σε ζητήματα φορολογικής επιβάρυνσης, που θα πρέπει τελικά να υλοποιείται με βάση τις πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των διατάξεων, ώστε να τερματιστεί η ευνοϊκή αντιμετώπιση σε φοροαπαλλαγές των υβριδικών δανείων (δανειακά προϊόντα που δεν μπορούν να ανακληθούν από τους κατέχοντες).