• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Αύξηση ταξιδιωτικού ισοζυγίου

Πλεόνασμα 10,137 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,523 δισ. ευρώ (17,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσίασε το ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 (8,614 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2012). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,530 δισ. ευρώ (14,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν αύξηση κατά επτά εκατ. ευρώ (0,4%). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,3% και στην αύξηση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης κατά 1,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 62,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 63,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.