• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Βασίλης Κορκίδης Προαπαιτούμενο για την αγορά η θεσμοθέτηση «ακατάσχετου» επιχειρηματικού λογαριασμού και η διατήρηση των 100 δόσεων

Βασίλης Κορκίδης

Προαπαιτούμενο για την αγορά η θεσμοθέτηση «ακατάσχετου» επιχειρηματικού λογαριασμού και η διατήρηση των 100 δόσεων

Ως γνωστόν, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες από τη φορολογική διοίκηση έως του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο αυτό, εκτός από λειτουργικό για την καθημερινότητα των νοικοκυριών, κρίνεται και ως απολύτως δίκαιο, καθώς ο νομοθέτης αποδέχεται και ορίζει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για την επιβίωση των φορολογουμένων, μέσα στο δεδομένο περιβάλλον της κρίσης και της ύφεσης. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το αυτό με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση των επιχειρηματιών δεν παρέχεται η δυνατότητα να υποδειχθεί ένας λογαριασμός ως κύριος τροφοδότης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ οδηγεί σε αποτελέσματα αντίθετα από τον στόχο για τον οποίο η ίδια η κατάσχεση εφαρμόζεται. Στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της. Πέραν δε αυτού, επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεδομένων αυτών, η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει να εξεταστεί η επέκταση του μέτρου που ισχύει για τους ιδιώτες και στους ασκούντες εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα προτείνει:

• Παροχή δυνατότητας γνωστοποίησης ενός λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων και προμηθευτών).

• Σύνδεση του εν λόγω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των καταναλωτών.

• Ακόμα και καθορισμό του ύψους του ακατάσχετου ποσού βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης και όχι λιγότερο του 80%.

Στο πλαίσιο της, αναγκαίας, προκαταρκτικής μελέτης για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών που θα καταστήσουν το μέτρο άμεσα αποτελεσματικό, η ΕΣΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή του ΥΠΟΙΚ και στο γραφείο της Ε.Ε. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ΕΣΕΕ συνεχώς υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η θεσμοθέτηση «ακατάσχετου» λογαριασμού των επιχειρήσεων, ιδίως όταν αυτή η δυνατότητα παρέχεται ήδη στα φυσικά πρόσωπα και έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι με αυτό το μέτρο οι επιχειρηματίες αποκτούν τη δυνατότητα να υποδείξουν ένα λογαριασμό ως κύριο τροφοδότη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η ΕΣΕΕ έχει μάλιστα προτείνει ο «τροφοδότης» λογαριασμός της επιχείρησης να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος με το τερματικό μηχάνημα καρτών POS της επιχείρησης, προκειμένου ταυτόχρονα να διαδοθεί η χρήση τους. Τα ποσά που εισρέουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων από τη χρήση των POS βεβαίως και δεν αποτελούν όλα κέρδη (μεικτά ή καθαρά), καθώς είτε περιλαμβάνουν ΦΠΑ είτε προορίζονται να καλύψουν άλλες, πάγιες ή λειτουργικές, ανάγκες των επιχειρήσεων. Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά, συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της, χωρίς κανένα απολύτως όφελος για το δημόσιο. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ οδηγεί σε αποτελέσματα αντίθετα από το στόχο για τον οποίο η ίδια η κατάσχεση εφαρμόζεται. Στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει, ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της. Πέραν δε αυτού επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεδομένων αυτών, η ΕΣΕΕ από τις αρχές του 2016 πρότεινε και μέχρι σήμερα επιμένει στη θεσμοθέτηση ενός ειδικού επιχειρηματικού λογαριασμού, που θα «ξεκλειδώσει» δεσμευμένα ποσά, ενώ θα προκύψουν αμφίπλευρα οφέλη για τα δημόσια έσοδα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Παρά όμως το γεγονός ότι η πρόταση βρίσκει θετικό τον υπουργό, κάθε προσπάθεια θεσμοθέτησής της βρίσκει αντίθετους τους δανειστές, χωρίς, μάλιστα, κανείς να μπορεί να εξηγήσει τον λόγο, για τη μη εφαρμογή του λογικού και αυτονόητου, αντί του ακατανόητου.

Η θεσμοθέτηση ενός τρεχούμενου λογαριασμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια απόφαση που θα ανακουφίσει τους επιχειρηματίες και θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα ενός μίνιμουμ προγραμματισμού. Έχουμε θέσει σε προτεραιότητα δύο πράγματα σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρώτο είναι η θεσμοθέτηση και λειτουργία του «τροφοδότη λογαριασμού» επιχείρησης και δημοσίου και η δεύτερη είναι η βελτιωμένη έκδοση της «ανάσας» των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η ΕΣΕΕ έχει επικαιροποιήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έχει προσδιορίσει όλες τις λεπτομέρειες, χωρίς να αδικούνται οι συνεπείς και ενήμεροι επιχειρηματίες, ώστε ο συνδυασμός των δύο μέτρων να καταστήσει το αποτέλεσμα άμεσο. Η ΕΣΕΕ ελπίζει ότι μετά τις συνεχείς επαφές και πιέσεις, αφενός, η Ε.Ε. εξετάζει το αίτημά μας, με την ευρωπαϊκή ορολογία «Business Running Account» και, αφετέρου, με τη στήριξη του ΥΠΟΙΚ, περιμένει και τους λοιπούς θεσμούς να εγκαταλείψουν την αυστηρά τιμωρητική στάση τους και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης. Με τις προτάσεις μας επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι ο έλληνας μικρομεσαίος δεν θέλει να χρωστάει, δεν θέλει να παραιτηθεί των υποχρεώσεών του, αλλά να του δοθεί η ευκαιρία να το παλέψει και οι θεσμοί οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι προαπαιτούμενο των μικρομεσαίων της αγοράς είναι ο ειδικός «ακατάσχετος» λογαριασμός.

Πρόεδρος EΣΕΕ