• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με αυτονομία

Στο νέο οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και των εφοριών έχει καταλήξει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εφοριακών  το θέμα εξετάσθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών στις 30 Απριλίου.

Στη σύσκεψη αυτή τονίσθηκε πως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποκτά το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, όπως τους φορολογικούς ελέγχους, τα πληροφοριακά συστήματα και τους εσωτερικούς ελέγχους, αλλά και την απαραίτητη διοικητική και οικονομική αυτονομία για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δίνει βάρος στην αναδιοργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων,  στο έργο των 61 εφοριών που έχουν αναλάβει την αναγκαστική είσπραξη εσόδων, στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στους ελέγχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων για την πρόληψη και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, στην αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2014, αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιακών δομών που αφορούν σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικών υποθέσεων της Γραμματείας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την λειτουργία και την διάρθρωση του νέου υπουργείου Οικονομικών η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
 • Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
 • Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
 • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
 • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
 • Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων – Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
 • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
 • Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
 • Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους