• Σήμερα είναι: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: πτώση 15,4%

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιουλίου 2015, τον πρώτο πλήρη μήνα εφαρμογής των capital controls, κατέγραψε πτώση 15,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2014, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2014 προς το 2013, ο Δείκτης είχε καταγράψει αύξηση 0,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014,υποχώρησε κατά 5,3%, έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 15,4% τον Ιούλιο του 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 22,8% και στην πτώση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 15,2%.