• Σήμερα είναι: Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Γιάννης Στουρνάρας: φροντίδα για τα “κόκκινα δάνεια”

Στην ανάγκη εφαρμογής ενός πλαισίου προληπτικής διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο 3ο Eurobank Investment Forum.

Πρόσθεσε δε ότι χωρίς την ανάκαμψη της οικονομίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των επισφαλειών.
Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τη μία πλευρά στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των χρεών τους και από την άλλη να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις σε δάνεια που το πιο πιθανό είναι να μην μπορούν να αποπληρωθούν πλήρως.
Όπως είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα βοηθηθούν οι δανειολήπτες, αλλά ταυτόχρονα θα απελευθερωθούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Σε σχέση με τις προοπτικές αναδιάταξης της εγχώριας αγοράς μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των εταιρικών χορηγήσεων, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να κατευθύνουν τη διαθέσιμη ρευστότητά τους σε πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις είτε είναι παλαιές ή νέες.
Επιπλέον, σημείωσε πως τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και να στηρίξουν πρωτοβουλίες για την τολμηρή όπως είπε αναδιάρθρωση υπερδανεισμένων κλάδων, που έχουν προοπτικές ανάκαμψης.
Σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Στουρνάρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια που καταβλήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της ανταγωνιστικότητάς της.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αβεβαιότητα είναι ο κρισιμότερος παράγοντας αυτήν την περίοδο που απειλεί περισσότερο την προοπτική της ανάκαμψης της οικονομίας.
(πηγή:in.gr)