• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Γιατί απορρίπτονται οι επενδύσεις, PWC

Οι επτά στους δέκα θεσμικούς επενδυτές που ρωτήθηκαν από την PwC δήλωσαν ότι θα αρνούνταν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή θα απέρριπταν μια επενδυτική πρόταση λόγω κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η πρόσφατη ανάλυση της PwC με θέμα τη στάση των επενδυτών έναντι επενδύσεων στον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, που έχει τίτλο Bridging the Gap, μελετά τους διαχειριστές των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Limited Partners) και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance, ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στους ερωτηθέντες συγκαταλέγονται και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (asset management) καθώς και διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, όπως είναι το California State Teachers Retirement System, το UK Universities Superannuation Scheme και τα Swedish Pension Funds.

Το 97% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σημασία των υπεύθυνων επενδύσεων θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με την υποχρέωση πίστης (fiduciary duty), τον κίνδυνο φήμης (reputational risk) και τις εταιρικές αξίες να αναδεικνύονται ως τα τρία σημαντικότερα κριτήρια επιλογής τους.

Παρότι οι ερωτηθέντες επενδυτές στην πλειοψηφία τους συμφώνησαν ότι το τρίπτυχο περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης δημιουργεί αξία, τόσο για την κοινωνία όσο και για τους μετόχους, ταυτόχρονα εξέφρασαν τη δυσκολία να ποσοτικοποιήσουν την αξία της ενίσχυσης της φήμης ή τη μείωση κινδύνου που επιτυγχάνεται από αυτά, ώστε να τις συμπεριλάβουν στα επενδυτικά κριτήρια.

Από τη μελέτη προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

➜ Το 88% πιστεύει ότι οι υπεύθυνες επενδύσεις δημιουργούν αξία.

➜ Το 83% των επενδυτών πιστεύει ότι η καλύτερη διαχείριση του τρίπτυχου ESG αποτελεί μέρος των καθηκόντων τους.

➜ Το 97% των επενδυτών πρώτα αξιολογούν τη στάση των διαχειριστών κεφαλαίων (General Partners) απέναντι στις υπεύθυνες επενδύσεις σε σχέση με το ESG κι έπειτα προχωρούν στην τοποθέτηση κεφαλαίων.

➜ Το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πλέον η κατανομή των κεφαλαίων του συναρτάται με την επίτευξη των απαιτήσεων ESG.

➜ Το 83% διαθέτει πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων, τις οποίες εφαρμόζει στις επενδύσεις του.

➜ Τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσον αφορά την υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου ESG Disclosure Framework. Το 31% δηλώνει ότι το εφαρμόζει σε τακτική βάση, το 14% το εφαρμόζει περιστασιακά και το 47% δεν το εφαρμόζει καθόλου. Οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τι πληροφορίες πρέπει να αναζητήσουν και προβληματίζονται για τον αντίκτυπο των απαιτητικών εκθέσεων στο κόστος –με ορισμένους από αυτούς να παραδέχονται ότι θα δυσκολεύονταν να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους πληροφοριών που χρειάζονται, ακόμη και αν γνώριζαν τι πρέπει να αναζητήσουν και το έβρισκαν.

➜ Παρά τις ανησυχίες που επικρατούν γύρω από τις επενδύσεις τον τελευταίο χρόνο, οι επενδυτές αποκάλυψαν ότι οι επίσημες εκθέσεις ESG είναι λίγες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται μάλλον σε ποιοτικά παρά σε ποσοτικά στοιχεία.

➜ Οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την ανησυχία τους σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε εκθέσεις ESG.

➜ Οι δυσκολίες και το υψηλό κόστος εξόδου από ένα επενδυτικό σχήμα, αφού τα κεφάλαια δεσμεύθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα η απόσυρση κεφαλαίων να είναι σπάνια (18%) σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς ESG συνθήκες.

Στην έρευνα αντικατοπτρίζονται η πρόσφατη έντονη αντιπαράθεση και οι ενέργειες που στοχοποίησαν θεσμικούς επενδυτές και ειδικότερα συνταξιοδοτικά ταμεία του δημοσίου και εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύματα. Οι φορείς που έχουν οργανώσει αυτήν την καμπάνια απαιτούν τη μείωση των επενδύσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα και άλλες σχετικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Phil Case, Director στην PwC και ειδικός στον τομέα των υπεύθυνων επενδύσεων, δήλωσε: «Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι επενδυτές υφίστανται ακόμη μεγαλύτερη πίεση και έλεγχο όσον αφορά τον γενικότερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και σκοπό των επενδύσεων. Οι προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών, των πολιτικών, των ΜΚΟ και του κοινού από τους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τήρηση υπεύθυνης στάσης και για την επιδίωξη όχι μόνον χρηματοοικονομικών αποδόσεων είναι πολύ υψηλότερες απ’ ό,τι παλιότερα και θα παραμείνουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, στο μυαλό των επενδυτών, η αναγνώριση ευκαιριών για τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλουν στην προστασία και την αύξηση της αξίας των επενδύσεών τους.

Το πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιολόγηση και παρακολούθηση του ESG υπάρχει, και θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν την επενδυτική τους ισχύ για να οδηγήσουν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη αλλαγή, ανταποκρινόμενοι έτσι στις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων φορέων.

Χρειάζεται να γίνει πιο ενεργή η εξέταση των θεμάτων ESG από τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Θα μπορούσε να μετατρέψει την απειλή απόσυρσης των θεσμικών κεφαλαίων στη δύναμη που θα οδηγήσει σε μια ομαλή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, θέτοντας την πορεία της αλλαγής και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας τα αναγκαία γι’ αυτήν κεφάλαια».

Σημειώσεις

1. Σχετικά με τις «υπεύθυνες επενδύσεις»: Οι υπεύθυνες επενδύσεις είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει το τρίπτυχο ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) πλάι στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ποσοτικά εργαλεία. Βασίζεται στην αντίληψη ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων ESG μπορεί να προστατεύσει την αξία και να ενισχύσει τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων, ιδιαίτερα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Περιλαμβάνει ηθικές επενδύσεις, κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, βιώσιμες επενδύσεις, επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο (impact investing) και επενδύσεις με οφέλη σε τρία επίπεδα (triple bottom line investing). Οι υπεύθυνοι επενδυτές είναι πιθανό να επιλέξουν να αποκλείσουν κλάδους που θεωρούν μη βιώσιμους ή ανήθικους ή ενδέχεται να αναζητήσουν εταιρείες που έχουν καλύτερες επιδόσεις στο τρίπτυχο ESG σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Ορισμένοι επενδυτές επιδιώκουν να επενδύουν σε εταιρείες με μετρήσιμο, θετικό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο. Ολοένα και περισσότερο οι υπεύθυνοι επενδυτές επιδιώκουν να συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες επενδυτικές τους διαδικασίες με αναλύσεις ESG. Μπορείτε να βρείτε την σχετική μελέτη στοhttp://www.pwc.com/sustainability.

2. Η PwC πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις με 60 επενδυτές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων σε 14 χώρες, οι οποίοι συνολικά έχουν τοποθετήσει 500 δισ. ευρώ σε διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και το δείγμα ενδέχεται να παρουσιάζει ασυμμετρία, με το μεγαλύτερο ποσοστό επενδυτών να είναι σχετικά εξελιγμένοι όσον αφορά την προσέγγισή τους στις υπεύθυνες επενδύσεις. Το δείγμα αποτελούνταν κατά 30% από συνταξιοδοτικά ταμεία, 20% επενδυτικών κεφαλαίων και 7% κρατικά ή υπό κρατικό έλεγχο ταμεία. Στους ερωτηθέντες συμπεριλαμβάνονται σημαντικές διεθνείς εταιρείες διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, όπως είναι οι California State Teachers Retirement System, UK Universities Superannuation Scheme, BT Pension Scheme, West Midlands Pension Fund, Wellcome Trust, Swedish Pension Fund και Church Pension funds στις ΗΠΑ και τη Φινλανδία. Στις σημαντικότερες εταιρείες επενδύσεων περιουσιακών στοιχείων συγκαταλέγονται και οι Aberdeen Asset Management, Hermes GPE, F&C Asset Management και BlackRock.

3. Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων (Limited Partners) είναι συνήθως θεσμικοί επενδυτές, αποτελούν την πηγή κεφαλαίων του κλάδου ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.