• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Συνέντευξη στο Γιάννη Ν. Μπασκόζο

Ο υφυπουργός Eξωτερικών δίνει τα βασικά σημεία γύρω από τους στόχους της ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι το εξάμηνο αυτό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια καλύτερη Ευρώπη

Σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο πρέπει να περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την ελληνική προεδρία και, αν ναι, σε ποιους τομείς νομίζετε ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο;

Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός της εναλλασσόμενης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την Ευρώπη στο σύνολό της. Η Ελλάδα αναλαμβάνει και ασκεί την προεδρία για λογαριασμό και των 28 κρατών μελών. Φυσικά, η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα που ασκεί την προεδρία, έχει την ευκαιρία να δώσει το δικό της στίγμα μέσω της επιλογής πολιτικών προτεραιοτήτων. Η Ελληνική Προεδρία 2014 έχει συμπεριλάβει στις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματός της θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται σε επίκαιρα προβλήματα και ανάγκες πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα για τους περισσότερους Ευρωπαίους σήμερα; Η αντιμετώπιση της κρίσης, η συνεπαγόμενη ανεργία, ειδικά στους νέους, και η προσωπική ασφάλεια. Γι’ αυτούς τους λόγους έχουμε υιοθετήσει τέσσερις προτεραιότητες: 1. Ανάπτυξη – απασχόληση – συνοχή, 2. Εμβάθυνση Ένωσης/Ολοκλήρωση Ευρωζώνης, 3. Μετανάστευση, σύνορα και κινητικότητα, 4. Θαλάσσιες πολιτικές. Αναμένω ότι και στις τέσσερις θεματικές ενότητες θα έχουμε σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια του ελληνικού εξαμήνου.

Διαβάζοντας στους στόχους της προεδρίας είδαμε ότι περιλαμβάνεται και η διεύρυνση προς τα Βαλκάνια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Σε ποια κατεύθυνση; 

Η Ελλάδα παραδοσιακά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, η απόφαση για την ένταξη αποτελεί συναρμοδιότητα όλων των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη για τη σταδιακή εναρμόνιση των πολιτικών και των θεσμών των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές αξίες και πρακτικές. Είμαι αισιόδοξος ότι, μελλοντικά, οι χώρες της περιοχής, και υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν ισότιμα μέλη της ευρωπαϊκής οικογενείας.

Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται πως «η περίοδος της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε. συμπίπτει επίσης με μία περίοδο προβληματισμού για το μέλλον της Ε.Ε.» Πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεισφέρει σε αυτό; 

Είναι αλήθεια ότι η ελληνική προεδρία συμπίπτει με μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Η συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης και της Ευρωζώνης θα κυριαρχεί στη περίοδο της προεδρίας μας, αφού τον Μάιο του 2014 θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Η έκταση και η ένταση της κρίσης και η συνακόλουθη ύφεση και ανεργία κλόνισαν την εμπιστοσύνη σημαντικού μέρους των ευρωπαίων πολιτών στην ιδέα της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, το βασικό διακύβευμα σήμερα για την ευημερία και τη σταθερότητα στην Ε.Ε. εδράζεται στην επιβεβαίωση της αποστολής της στην καρδιά και στο νου των πολιτών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση της οικονομικής κρίσης, διαφυλάττοντας το κοινό νόμισμα μέσα από την εμβάθυνση της ΟΝΕ, προωθώντας άμεσα πολιτικές για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχος μας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε.

Στην επίσημη ανακοίνωση επίσης αναφέρεται «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση; 

Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι ΜΜΕ έχουν ειδικές ανάγκες, με δεδομένα το μέγεθος και τη σημασία τους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εμπόδια και ρυθμίσεις που μπορούν να υπερκεραστούν σχετικά εύκολα από μεγάλες επιχειρήσεις για τις ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσουν σε ανυπέρβλητα εμπόδια, που θα έκαναν ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, η απλούστευση των διαδικασιών και ο περιορισμός του γραφειοκρατικού βάρους αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Ε.Ε. προωθεί την αρχή της έξυπνης ρύθμισης. Ο στόχος εδώ δεν είναι η απορρύθμιση αλλά ο περιορισμός του διοικητικού βάρους μέσω της επικαιροποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου στο σύνολό του. Παράλληλα, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση, μέχρι το 2018, να περιορίσουν το γραφειοκρατικό βάρος κατά 25% στο εθνικό δίκαιο.

Το περιβάλλον είναι τομέας που θα απασχολήσει την προεδρία. Γνωρίζουμε όμως ότι, παρά τα διάφορα διεθνή fora και τις αποφάσεις τους, οι ενέργειες σε αυτόν τον τομέα προχωράνε πολύ αργά. Η προεδρία τι σκοπεύει να κάνει; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται από όλους ως πρωτοπόρος στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν σταματούν ποτέ και η ελληνική προεδρία δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση όμως οι περισσότερες πολιτικές της Ένωσης έχουν πολυεπίπεδες επιπτώσεις, που φυσικά περιλαμβάνουν και τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Με αυτήν την έννοια, το περιβάλλον απασχολεί όλες τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Ωστόσο, πρέπει να ξεχωρίσουμε την προτεραιότητα της θαλάσσιας πολιτικής, η οποία έχει και μια ειδική σημασία για εμάς. Πρόκειται για μια οριζόντια θεματική της ελληνικής προεδρίας, που θα διαπερνά το σύνολο των προτεραιοτήτων της και θα αφορά την θαλάσσια πολιτική της Ε.Ε. Κεντρική ιδέα είναι η επανεκκίνηση και ο επαναπροσδιορισμός της θαλάσσιας πολιτικής, με συμπερίληψη όλων των εκφάνσεών της, και όχι μόνον των αναπτυξιακών πτυχών.

Κλείνοντας μετά από έξι μήνες η ελληνική προεδρία, τι θα θέλατε να έχει μείνει που θα τo συνεχίσουν οι επόμενοι; 

Θέλουμε να κάνουμε όχι μια προεδρία κρίσης αλλά μια προεδρία προοπτικής. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, από το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί το μέλλον της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Οι στιγμές είναι δύσκολες και οι ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις συνασπίζονται και εξαπλώνονται. Οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη πρέπει να συντονίσουν τη δράση τους. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές αποτελούν την ευκαιρία για να εκφραστεί δυναμικά ένα θετικό μήνυμα ελπίδας. Η απάντηση στην κρίση απαιτεί περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Μόνο έτσι η Ένωση θα μπορέσει να ξαναγίνει ο εγγυητής της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην ήπειρό μας.