• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Γ. Προβόπουλος: αισιοδοξία για το 2014

Έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονομία θα περάσει σε ανάπτυξη με το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται κατά 0,5% προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γ. Προβόπουλος, ότι θα είναι το 2014. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η πολιτική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι θετικές προοπτικές για το 2014 και η πορεία της οικονομίας στο μέλλον «υπόκεινται ακόμη σε ισχυρές αβεβαιότητες» με σημαντικότερο κίνδυνο την πολιτική αβεβαιότητα και υποστηρίζει πως «η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί και η σταθεροποίηση που καταγράφεται είναι ακόμη εύθραυστη». Παράλληλα, ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, να μειωθεί η φοροδιαφυγή, να περιοριστεί ο δημόσιος τομέας και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.

Στην ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ για την Νομισματική Πολιτική, ο κ. Προβόπουλος εκτιμά πως «είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όσα έχουν επιτευχθεί με τόσο μεγάλο κόστος, να αποτραπούν οπισθοδρομήσεις και να καλυφθεί η απόσταση που απομένει για να εμπεδωθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας». Κατά την ΤτΕ το σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται από το πολιτικό κλίμα, το οποίο παρουσιάζει στοιχεία πόλωσης και αντιπαραθέσεων, σε μια περίοδο μάλιστα που απαιτείται «η σύμπλευση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε μια εθνική πολιτική για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ θεωρεί ότι είναι «βάσιμο να δημιουργούνται ανησυχίες ότι το 2014, έτος εκλογικών αναμετρήσεων για το Ευρωκοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να οξυνθεί περαιτέρω, η πόλωση να κορυφωθεί και ο συγκερασμός απόψεων, που είναι προϋπόθεση για μια εθνική πολιτική, να γίνει ακόμη δυσχερέστερος». Μάλιστα, αν συμβεί αυτό, η αβεβαιότητα θα ενταθεί και θα αποδυναμωθούν τα στοιχεία που στηρίζουν σήμερα θετικές προβλέψεις για το 2014. «Μέσα σ’ αυτό το κλίμα έχει καθοριστική σημασία, στην παρούσα φάση, να παραμείνει η οικονομική πολιτική προσηλωμένη στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» προσθέτει ο κ. Προβόπουλος.

Παράλληλα, για να παγιωθεί οριστικά η εμπιστοσύνη και για να δοθεί ώθηση στην ανάκαμψη, πέραν της πολιτικής σταθερότητας ο κ. Προβόπουλος αναφέρει ότι θα πρέπει «να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι επικείμενες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους για τη διευθέτηση του θέματος του δημόσιου χρέους, με βάση την απόφαση του Eurogroup της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2012».

Οπως αναλύεται στην ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ, υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες να τερματιστεί η παρατεταμένη ύφεση. Προϋπόθεση, ωστόσο για να επαληθευθούν οι θετικές προσδοκίες είναι ότι η οικονομική πολιτική θα αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες κατ’ αρχάς για να στηρίξει την ανάκαμψη το 2014 και για να δημιουργήσει τις βάσεις ταχύτερης και διατηρήσιμης ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.

Για να συμβεί αυτό, η οικονομική πολιτική πρέπει:

1. Να συνεχίσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί και να εξασφαλίσει βιώσιμα και διευρυνόμενα πρωτογενή πλεονάσματα

2. Να επιταχύνει με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης της οικονομίας με στόχο τη μεταφορά επενδυτικών πόρων και θέσεων εργασίας προς τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, την αλλαγή δηλαδή του αναπτυξιακού προτύπου.

«Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και το 2014. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας, στη σταθεροποίηση αρχικά και μετέπειτα στη σταδιακή αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Εξάλλου, η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και γενικότερα να διευκολύνει τη βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή» σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων είναι η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία θα πρέπει να προέλθει κυρίως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι την επιβολή νέων φόρων ή τη συνεχή αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων. «Αν υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, διευρύνονται οι δυνατότητες να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των ήδη φορολογουμένων που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια» υποστηρίζει η ΤτΕ.

Επίσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταθεί και η προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα. «Επιβάλλεται τώρα ένταση των προσπαθειών για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του δημόσιου τομέα» εκτιμά η ΤτΕ και θεωρεί ως σημαντικές προτεραιότητες τα παρακάτω:

1. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Καλύτερο έλεγχο των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

3. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

4. Βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και την εδραίωση ενός κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πέραν αυτών, κατά την ΤτΕ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην επιτάχυνση της διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι αποκλίσεις του 2013 και να τονωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, γεγονός που θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Πάντως, η οκ Προβόπουλος επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να στηριχθεί σε επιχειρηματικές επενδύσεις που εστιάζονται σε εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους.

Για το τραπεζικό σύστημα, η ΤτΕ αναφέρει ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα για το τραπεζικό σύστημα είναι ο σχεδιασμός ενός μακροχρόνια βιώσιμου επιχειρηματικού υποδείγματος.

 

(πηγή: Καθημερινή)