• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Διαδίκτυο και ανάπτυξη

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Strategy&, τον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής της PwC, η παγκόσμια ένταξη στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να βγάλει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού –500 εκατομμύρια ανθρώπους– από τα επίπεδα απόλυτης φτώχειας και να ενισχύσει το παγκόσμιο οικονομικό προϊόν κατά 6,7 τρισ. δολάρια.

Η μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Facebook, συμπεριέλαβε 120 χώρες και διήρκεσε πάνω από 10 έτη. Περιγράφει πώς το Διαδίκτυο θα μπορούσε να αλλάξει και εξετάζει το πώς θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα εμπόδια που υπάρχουν στην πρόσβαση, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από τις αναπτυσσόμενες αγορές αποκτούν πρόσβαση σε αυτό.

Παρά την ψηφιακή επανάσταση που είναι σε εξέλιξη, ο αριθμός των νέων χρηστών Ίντερνετ, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας από το 2013 μονοψήφιους ρυθμούς αύξησης. Αυτό σημαίνει ότι 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι αποσυνδεδεμένοι από μια σύγχρονη οικονομία που θα μπορούσε να ωφεληθεί κατά 6,7 τρισ. δολάρια από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση «Connecting the World: Ten Mechanisms for Global Inclusion», η παγκόσμια ένταξη στο Διαδίκτυο θα σήμαινε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν πέντε χρήστες Ίντερνετ από αναπτυσσόμενες αγορές για κάθε έναν χρήστη από ανεπτυγμένες αγορές, σε σύγκριση με τη σημερινή αναλογία που είναι δύο προς έναν.

Η πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις επιχειρήσεις μέσα στην επόμενη πενταετία, μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

– Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη για πάνω από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

– Αύξηση του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος κατά 6,7 τρισ. δολάρια.

– Δυνατότητα ανάπτυξης ύψους 400 δισ. δολαρίων για τους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

– Δυνατότητα ανάπτυξης ύψους 200 δισ. δολαρίων για τους προμηθευτές περιεχομένου.

«Η παγκόσμια πρόσβαση στο Ίντερνετ αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προκλήσεις της εποχής μας που αφορά την ανάπτυξη», υποστηρίζει ο Bahjat El-Darwiche, ένας εκ των συντακτών της μελέτης της Strategy& και partner στην PwC Middle East. «Για να δώσουμε την ευκαιρία στον αναπτυσσόμενο κόσμο να ενταχθεί πλήρως στη σύγχρονη οικονομία και να επωφεληθεί από τη σημαντική επίδραση του Διαδικτύου, χρειάζεται να κάνουμε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ευκολότερη και φτηνότερη, να προσφέρουμε στους ανθρώπους ελκυστικούς λόγους να χρησιμοποιήσουν το Ίντερνετ και να τους βοηθήσουμε να το ανακαλύψουν και να το χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά».

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι μικρή, λόγω των υφιστάμενων εμποδίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κάλυψης, της ταχύτητας και της χωρητικότητας των υφιστάμενων υποδομών και της ανάγκης να δημιουργηθούν νέες υποδομές όπου δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι λιανικές τιμές των συνδέσεων πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 70% για να γίνει οικονομικά προσιτό στο 80% του πληθυσμού, ενώ χρειάζεται να αναληφθεί πρωτοβουλία σε βασικούς τομείς της σύνδεσης, του περιεχομένου και των υπηρεσιών λιανικής για να αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση στο Διαδίκτυο:

– Η αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων 2G με 3G ή 4G/LTE δίκτυα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση 60%-70% του κόστους ανά MB, προς όφελος των αναπτυσσόμενων αγορών, αυξάνοντας την κερδοφορία των προμηθευτών διαδικτυακών υπηρεσιών και δίνοντας σε 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

– Η παροχή περιεχομένου μέσω μιας σειράς τοπικών δικτύων υψηλής ταχύτητας θα το καθιστούσε προσιτό σε επιπλέον 300 εκατομμύρια ανθρώπους.

– Η διάθεση περιεχομένου εκτός σύνδεσης, μεταξύ άλλων και μέσω εθνικών και περιφερειακών πλατφορμών ανταλλαγής δεδομένων, θα βελτίωνε την πρόσβαση και το κόστος για επιπλέον 170 εκατομμύρια ανθρώπους.

– Οι κυβερνήσεις που θα προσέφεραν περιεχόμενο με επίκεντρο την παιδεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα σε επιπλέον 200 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το Ίντερνετ.

– Η επιδοτούμενη από εταιρείες ή συνδρομητική πρόσβαση, όπως για παράδειγμα σε κέντρα μάθησης, θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη 500 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

«Το Διαδίκτυο του μέλλοντος, που θα είναι προσβάσιμο σε όλους, θα είναι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα», σχολιάζει ο Mathias Herzog, ένας εκ των συντακτών της μελέτης της Strategy& και principal στην PwC U.S. «Θα είναι γλωσσικά, πολιτισμικά και οικονομικά πιο κοντά στις ανάγκες των νέων χρηστών και θα αποτελεί το κυριότερο κανάλι παροχής βασικών υπηρεσιών σε όσους σήμερα αποτελούν τους πιο περιθωριοποιημένους πληθυσμούς της φυσικής οικονομίας. Οι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου θα προσανατολιστούν περισσότερο προς την παραγωγικότητα, τη μικροεπιχειρηματικότητα και την παιδεία, και θα επιτευχθεί ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου που προέρχεται από και απευθύνεται σε φτωχότερους καταναλωτές».

Θα χρειαστούν καινοτόμες και ανατρεπτικές τεχνολογίες για να φτάσει το Διαδίκτυο στους πιο απομακρυσμένους και πιο φτωχούς κατοίκους του πλανήτη. «Χρειάζεται να υιοθετήσουμε νέες προσεγγίσεις στις αγορές όσον αφορά τη σύνδεση, το περιεχόμενο και τη λιανική διάθεση, εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του Διαδικτύου για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας», υποστηρίζει ο Andrew Bocking, Product Manager στην πρωτοβουλία Internet.org της Facebook.

PwC

• Η ένταξη του παγκόσμιου πληθυσμού στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να βοηθήσει να βγουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια και να ενισχύσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 6 τρισ. δολάρια

• Η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχει επιβραδυνθεί λόγω των εμποδίων που υπάρχουν στην online πρόσβαση, στο περιεχόμενο και στην αγορά λιανικής