• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ίδρυμα για τις διεθνείς σχέσεις και την Ασφάλεια του Βερολίνου (SWP) 


Σε θετική αναφορά για την ελληνική οικονομία, καθώς και στην ανάγκη η δημοσιονομική προσαρμογή να συνοδευτεί και από λήψη μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής προχώρησε το γερμανικό Ίδρυμα για Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια του Βερολίνου. 

 

Σε θετική αναφορά για την ελληνική οικονομία, καθώς και στην ανάγκη η δημοσιονομική προσαρμογή να συνοδευτεί και από λήψη μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής, προχώρησε το γερμανικό Ίδρυμα για Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια του Βερολίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορά της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο (Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων), υπήρξε θετική αναφορά του έγκυρου γερμανικού Ιδρύματος για Διεθνείς  Σχέσεις και Ασφάλεια (SWP) σε ανάλυσή του για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής, εκτός από αυτά για τη δημοσιονομική προσαρμογή, και πρόταση για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών.

Σε σχετική πρόσφατη ανάλυση του έγκυρου γερμανικού ιδρύματος για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα με τον τίτλο «Μια νέα προσέγγιση για την Ελλάδα», τονίζεται η ανάγκη λήψης και αναπτυξιακών μέτρων εκτός από μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει σταδιακά η ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται στον 5ο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης, τονίζοντας ότι το 2012 θα είναι μια κρίσιμης σημασίας χρονιά για τη χώρα. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας παρόμοια φρασεολογία με την ελληνική πλευρά, επισημαίνει την ανάγκη η ελληνική οικονομία «να αναπνεύσει και να πάρει κάποιες ανάσες», ενώ η πλευρά των δανειστών θα πρέπει να δείξει ευελιξία ως προς τις αλλαγές του προγράμματος, που συζητιούνται από την ελληνική πλευρά, καθότι η ύφεση είναι μεγαλύτερη του αναμενομένου.

Επισημαίνει επιπλέον με έμφαση ότι η συζήτηση γύρω από την παραμονή ή μη της Ελλάδας στην ευρωζώνη από διάφορους κύκλους έχει βλάψει τη χώρα και την ελληνική οικονομία κι έχει συντελέσει στη φυγή κεφαλαίων από τη χώρα και στη μη έλευση επενδύσεων από το εξωτερικό λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης για το μέλλον της  στην ευρωζώνη, παρότι η Ελλάδα και ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ιδίως μετά και τις τελευταίες εκλογές, αποφάσισε σαφώς υπέρ της παραμονής της σε αυτήν και προβαίνει στις απαιτούμενες προσαρμογές.

Το Ινστιτούτο θεωρεί ότι η συζήτηση γύρω από την παραμονή ή μη της Ελλάδας στην ευρωζώνη μόνο κακό κάνει και πρέπει να λάβει σύντομα τέλος, καθότι υποσκάπτει τις προσπάθειες της χώρας. Επίσης, ασκείται κριτική στον τρόπο προσέγγισης από την τρόικα, καθότι θεωρεί ότι λανθασμένα αφενός, ακολουθεί μια top down προσέγγιση στις επαφές της με την ελληνική πλευρά, αφετέρου, επικεντρώνεται μόνο στα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς να δίνει την απαιτούμενη έμφαση στα μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής και στην τόνωση της ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Η ορθή προσέγγιση κατά το think tank θα έπρεπε να είναι μια από κοινού συνεργασία των δύο πλευρών ως ίσος προς ίσο, με την κατανόηση από την ελληνική πλευρά ότι οι ελληνικές αρχές αλλά και ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας είναι εκείνοι που θα πρέπει να προβούν στις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, χωρίς εντολές έξωθεν, και να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Το SWP αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα έχει κάνει ήδη αρκετά βήματα προόδου στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2009-2011 και τώρα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και σε μια αναπτυξιακή πολιτική με τη δημιουργία π.χ. Ειδικών Οικονομικών Ζωνών και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις και επιχειρηματική καινοτομία σε αυτές, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μάλιστα, το ινστιτούτο προτείνει τη δημιουργία αρχής που θα διαχειρίζεται τη λειτουργία των εν λόγω ζωνών και θα αποτελείται από Έλληνες με πείρα στον χώρο, ενώ το εν λόγω εγχείρημα μπορεί να υποστηρίξει και η Task Force. Κατά το ινστιτούτο, θα πρέπει να δοθεί ελπίδα στον ελληνικό λαό και προοπτικές στον ιδιωτικότομέα, προκειμένου να μπορέσουν να δεχτούν τα επώδυνα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και του ελληνικού ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στην καινοτομία και στην οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη. Μάλιστα, αναφερόμενο θετικά το ινστιτούτο σε συγκεκριμένο project περιφερειακής ανάπτυξης ύψους 158 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε στις αρχές του 2012 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, θεωρεί ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν και στο άμεσο μέλλον. Ακολουθούν στο παράρτημα συγκριτικοί πίνακες και διαγράμματα όσον αφορά την οικονομική θέση της Ελλάδας και τις προοπτικές της οικονομίας της σε σχέση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης με βάση μελέτη της γερμανικής τράπεζας Berenberg Bank και του think tank Lisbon Council, στην οποία κάνει αναφορά και η ως άνω μελέτη του ινστιτούτου. Αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη σε μέγεθος δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει συντελεστεί την περίοδο 2009- 2011, καθώς και την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας που έχουν επιτευχθεί, αλλά και το χαμηλό χρέος του ελληνικού ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ευρωζώνης.