• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Διεθνής επιτυχία νέων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε επαγγελματικές εξετάσεις

 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες  εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες,  είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων,  διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

 

Τα διακριθέντα μέλη μας με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Βογιατζάκη Αικατερίνη  Ελένη P4 – Advanced Financial Management 17
Ηλιοπούλου Ελένη F5 – Performance Management 12
Καλεγιώργης Ευάγγελος F5 – Performance Management 12
Μυλιόρδος Εμμανουήλ F9 – Financial Management 8
Ξενόφου Δήμητρα F8 – Audit and Assurance 6
Παραβάλου Χριστίνα P3 – Business Analysis 16
Ταμπάκου Άννα P7 – Advanced Audit and Assurance (INT) 10
Τουρνατζή Ευαγγελία P5 – Advanced Performance Management 10
Τσακανίκα Σταυρούλα Τζιν P1 – Governance, Risk and Ethics 3
Τσουμελέα Βασιλική P2 – Corporate Reporting (INT) 5

 

Τα παρακάτω μέλη, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με βάση τη σειρά κατάταξής τους:

 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Φωτίου Χρυσοβαλάντης 1 65
Μπερτζελέτος Βασίλειος 3 70

Το Σ.Ο.Ε.Λ. θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ

Χαρίλαος Π. Αλαμάνος