• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΑΕΕ: Στοιχεία από ασφαλιστική αγορά

Η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερόμενων εμπορευμάτων του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκε κατά 16,3% στη διάρκεια του 2012 και έφτασε τα 23,6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 25,6% από 26,3%, το 2011.

Η μέση πληρωθεί σα ζημιά αυξήθηκε στα 2.687 ευρώ από 1.808 ευρώ το 2011, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.740 ευρώ το 2011 στα 6.154 ευρώ το 2012.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012, διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 79,6% το 2011 στο 92% το 2012. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 288,2% το 2011 στο 349,7% το 2012.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 35% και τη μέση ζημιά (πληρωθείσες και εκκρεμείς) στα 5.233 ευρώ για το 2012.