• Σήμερα είναι: Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

Εθνική Τράπεζα: καθαρά κέρδη 262 εκ. ευρώ

Καθαρά κέρδη 262 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 2,45 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2013, διατηρώντας το θετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο κερδών προ φόρων και έκτακτων αποτελεσμάτων για τέταρτο συνεχές τρίμηνο.
Η επίδοση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημιά ύψους 265 εκατ. ευρώ από την απομείωση της συμμετοχής της τράπεζας στη Eurobank.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία Finansbank, η οποία εμφάνισε την ίδια περίοδο καθαρά κέρδη 412 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία.
Θετική ήταν η συνεισφορά και από τις δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, με καθαρά κέρδη 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 38 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012.
Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς σημείωσε πως οι συνθήκες για τη σταδιακή ανάκαμψη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος μετατρέπονται σε οικονομικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου,«συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη πώληση του 66% της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Εθνική Πανγαία, η οποία εκτιμάται ότι θα βελτιώσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 40 μ.β.».
Ωστόσο, ο κ. Τουρκολιάς πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν, υπογραμμίζοντας πως τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Blackrock αναμένονται σε λίγες εβδομάδες και τον επόμενο χρόνο θα διεξαχθεί η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων εντός του πλαισίου εποπτικών απαιτήσεων της ΕΚΤ.
«Πιστεύουμε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ασκήσεις αυτές και αποτελούν ευκαιρία ώστε οι ελληνικές τράπεζες να τεθούν σε συγκρίσιμη βάση με τις ευρωπαϊκές» τόνισε ο κ. Τουρκολιάς.
Κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου καταγράφηκε περαιτέρω μείωση των προβλέψεων ως αποτέλεσμα του μειωμένου ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη ΝΑ Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε  1,24 δισ. ευρώ σε σχέση με 1,87 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 34%.
Αξιοσημείωτη είναι και η περικοπή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία έφτασε σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο του 2013 κατά 7% και 3% αντίστοιχα.
(πηγή: ΤΟΒΗΜΑ online)
Ειδικά στην Ελλάδα σημαντική ήταν η μείωση των δαπανών προσωπικού, η οποία υποστηριζόμενη από την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1/7.2013 έφτασε το 13%.
Η σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 25% από εννεάμηνο του 2009, κυρίως μέσω της περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 28% την ίδια περίοδο.
Λαμβάνοντας υπόψιν τη συμφωνημένη περικοπή κατά 3,50% στις αρχές του 2014, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%.
Ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 21,9% για τον όμιλο και σε 27,1% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο, ενώ το ποσοστό κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις έφτασε το 55%.
Ο Pro Forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων Core Tier 1 διαμορφώθηκε στο 9,4%, ενώ καταγράφηκε και βελτίωση στη ρευστότητα, με αύξηση της καταθετικής βάσης κατά 17% σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο για τον όμιλο: +23% Ελλάδα, + 21% Τουρκία +14% ΝΑ Ευρώπη.