• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Εθνική Τράπεζα: πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, λεπτομέρειες του οποίου γνωστοποιήθηκαν στο σύνολο των Εργαζομένων της, θέτει σε εφαρμογή η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσή της.

Όπως ανακοινώθηκε, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 20 τρέχοντος μηνός και λήγει τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013, με τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον και θα γίνουν αποδεκτές, να λυθούν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εθνικής, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων των πρώην FBB και Probank, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο καθένας τους και αποσκοπεί στη συμμετοχή 2.000 εξ αυτών.

Το συνολικό κόστος για την Τράπεζα, σε περίπτωση συμμετοχής 2.000 υπαλλήλων στο πρόγραμμα, υπολογίζεται σε 160 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους εκτιμάται σε ποσό ύψους 120 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ανανέωση προσωπικού

Η ολοκλήρωση της οικειοθελούς αποχώρησης του 15% περίπου του προσωπικού της τράπεζας στην Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα για το διευθύνοντα σύμβουλό της Αλέξανδρο Τουρκολιά, ο οποίος εφαρμόζει ένα σχέδιο μείωσης των λειτουργικών δαπανών που θα επιτρέψουν στον όμιλο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση χρέους στην εγχώρια αγορά.

Ο επικεφαλής της διοίκησης του ομίλου εκτός από τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας, θα επιδιώξει την ανανέωση του προσωπικού, την οποία θεωρεί απαραίτητη για τον εκσυχρονισμό της λειτουργικής αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Όπως αναφέρουν πηγές από την τράπεζα, στο πλαίσιο των κανόνων του εταιρικού ήθους, όποιος συμμετάσχει στο πρόγραμμα δε θα μπορεί να ξαναεργαστεί στην τράπεζα ή σε άλλη εταιρεία του ομίλου, με οποιαδήποτε είδους σχέση.

Τα κίνητρα

Τα κίνητρα αποχώρησης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τα χρόνια και τη θέση εργασίας, ενώ το ανώτατο ύψος αποζημίωσης έχει οριστεί στις 170.000 ευρώ. Ειδικότερα:

1) Εργαζόμενοι που έχουν θελεμελιώσει δικαίωμα για την άμεση λήψη σύνταξης

2) Εργαζόμενοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός της ερχόμενης τριετίας

3) Πρώην εργαζόμενοι των FBBank και Probank

4) Εργαζόμενοι από υποστηρικτικούς κλάδους, πχ. τεχνικοί

Σημειώνεται ότι μετά το ξέσπασμα της κρίσης έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης στην τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, το λειτουργικό κόστος έχει μειωθεί από το εννεάμηνο του 2009 κατά 25%.

Η μείωση αυτή κατέστη δυνατή κυρίως μέσω της περικοπής δαπανών προσωπικού κατά 28% την ίδια περίοδο. Αν ληφθεί υπόψιν η συμφωνημένη περικοπή κατά 3,50% στις αρχές του 2014, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου του 2013, οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν σε ετήσια βάση κατά 13% στην Ελλάδα, ενώ το σύνολο των δαπανών μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 7%.