• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων

Στον ριζικό εκσυγχρονισμό του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ) προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, εναρμονίζοντάς τον με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας συνέστησε 14μελη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ανέλαβε την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων προκειμένου να εναρμονισθεί με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, αλλά και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η εναρμόνιση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών κρίνεται απαραίτητη λόγω και της διαμόρφωσης ενός νέου περιβάλλοντος μέσα στον οποίο ασκεί πολιτική και δράση η φορολογική διοίκηση, με την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και εργαλείων φορολογικής πολιτικής που καθιστούν αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15 Νοεμβρίου 2013 και να υποβάλλει στον υπουργό, στον υφυπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τις προτάσεις της.

Η τελευταία προσαρμογή στον Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων είχε γίνει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις αρχές Αυγούστου και έδινε τη δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις σε βάρος επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και έχουν σημαντικό ύψος ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις ημέρες που εξαιρεί ο νόμος καθώς και το μήνα Αύγουστο, παρέχει.

Ειδικότερα, η ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν.δ 356/1974 προέβλεπε ότι σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα προαναφερόμενα διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

(πηγή: in.gr)