• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση τζίρου τον Ιούνιο στη βιομηχανία

Πτωτικά κινήθηκαν τον Ιούνιο ο κύκλος εργασιών και οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουνίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 50%, έναντι αύξησης 0,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 1,8%, έναντι αύξησης 4,6% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Η µείωση του κύκλου εργασιών κατά 5% προκύπτει από τις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των
επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α) Την αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατοµείων κατά 30,7%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β) Τη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 5,5%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και
φελλού, βασικών µετάλλων και κατασκευής µεταλλικών προϊόντων.

Επίσης, η μείωση του τζίρου κατά 5% οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών ως εξής:

– Στη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,5%.
– Στη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,1%.

Η µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,5% τον Ιούνιο, σε σύγκριση µε
τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, προκύπτει από τις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α) Την αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατοµείων κατά 74,4%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.

β) Τη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 8,5%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, µη µεταλλικών ορυκτών, βασικών µετάλλων και κατασκευής
µεταλλικών προϊόντων.

Παραγγελίες

Ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), τον Ιούνιο, παρουσίασε µείωση κατά 10,4%, έναντι µείωσης 5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013 παρουσίασε µείωση κατά 7%, έναντι µείωσης 5,8% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Νέων Παραγγελιών κατά 10,4% τον Ιούνιο οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών ως εξής:

α) Στη µείωση του ∆είκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 14,2%.

β) Στη µείωση του ∆είκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 8,3%.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 8,3% τον Ιούνιο οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών ως εξής:

α) Στη µείωση του ∆είκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 0,2%.

β) Στη µείωση του ∆είκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 14,8%.