• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Aναστασία Bόρδου, Audit & Assurance Dept.

Στη διάρκεια του 2014 οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν 15 δισ., κατά κύριο λόγο προερχόμενα από άλλες χώρες.

Μέσα σε ένα βελτιούμενο οικονομικό κλίμα κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του έτους, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις το 2014 ανήλθαν στα €5,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2013. Οι κλάδοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές ήταν οι κλάδοι ακινήτων και μεταφορών.

Η ελληνική οικονομία εμφανίστηκε το 2014 να αναδύεται από την κρίση, αλλά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η πολιτική αβεβαιότητα αυξήθηκε σημαντικά.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι:

– Το 2014 ανακοινώθηκαν 36 Ε&Σ, η αξία των οποίων ανήλθε σε €5,1 δισ.

– Ένας αριθμός Ε&Σ αφορά ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

– Η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε από το 2013, παρόλο που η μέση αξία των συναλλαγών ήταν αισθητά χαμηλότερη (€70 εκ.)

– Οι συναλλαγές στον κλάδο ακινήτων πρωταγωνιστούν σε αξία.

– Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κυρίως ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, με στρατηγικούς επενδυτές, ανήλθαν σε €4,8 δισ.

– €2,2 δισ. συγκεντρώθηκαν από ελληνικές τράπεζες με την έκδοση διεθνών ομολόγων, με κουπόνια που κυμαίνονταν μεταξύ 3,4% – 5%, ενώ €2,9 δισ. συγκεντρώθηκαν από εταιρείες, με κουπόνια που κυμαίνονται μεταξύ 3,5% – 8,5%.

– Το κενό εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας στο τέλος του 2014 επέστρεψε στα επίπεδα του 2012, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.

– Το ύψος των Ε&Σ στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Κώστα Μητρόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο της PwC: «Οι προσδοκίες για είσοδο της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης το 2014 έδωσαν ώθηση στην άντληση κεφαλαίων και στην πραγματοποίηση συναλλαγών, οι πλείστες των οποίων στηρίχθηκαν σε μη ελληνικά κεφάλαια. Μια σειρά σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων ανακοινώθηκε το 2014 και ένα υποσύνολό τους ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά, στη μεγάλη τους πλειονότητα με ξένους στρατηγικούς επενδυτές.

Το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που κινητοποιήθηκαν για τις συναλλαγές αυτές ξεπερνά το 8% του ελληνικού ΑΕΠ».

Παρόλα τα θετικά σημεία για την ελληνική οικονομία, η έρευνα αναδεικνύει ότι στα τέλη Δεκεμβρίου του 2014 το κενό εμπιστοσύνης των επενδυτών για την ελληνική οικονομία εκτινάχτηκε στα επίπεδα του 2012.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, διευθύνοντα σύμβουλο της PwC: «Η ελληνική οικονομία έδειξε δείγματα δυναμισμού το 2014, τα οποία αποδυναμώθηκαν προς το τέλος του χρόνου εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας. Η αύξηση του αριθμού των συναλλαγών δείχνει ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς η οικονομία αρχίζει να αναδιαρθρώνεται. Η φυσική τάση παραμένει η διεύρυνση του αριθμού και η αύξηση της αξίας των συναλλαγών».

Τέλος, η μελέτη περιλαμβάνει και μία σύνοψη των συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη, όπου η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €159 δισ., από τα οποία το 40% αφορούσε τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ και της τεχνολογίας και ακολουθούν οι κλάδοι κατασκευών, καταναλωτικών προϊόντων και ακινήτων.

Η PwC αναδείχθηκε το 2014 Νο. 2 χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ευρώπη με βάση τον αριθμό των συναλλαγών και Νο. 4 με βάση την αξία των συναλλαγών μεσαίου μεγέθους (€10 εκ. – €250 εκ.).