• Σήμερα είναι: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Εξελίξεις στο τραπεζικό

Κρίσιμος για το τραπεζικό αναμένεται να είναι ο  Ιανουάριος  μήνας καθώς οι διοικήσεις των τραπεζών βρίσκονται εν αναμονή της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των στρες τεστ που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και του νέου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση, οι διατάξεις του οποίου θα επιδράσουν καθοριστικά στην προσπάθειά τους για επιστροφή σε ιδιωτικά χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος αναμένονται προς τα τέλη του μήνα, καθώς η οριστικοποίηση της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την εκτίμηση των αντοχών του συστήματος θα γίνει σε συνεργασία με την τρόικα, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.
Το ποσό της νέας ανακεφαλαιοποίησης που μπορεί να χρειαστούν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα εξαρτηθεί από τις παραμέτρους των τεστ προσωμείωσης, όπως ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θα πρέπει να τηρείται, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων.
Αλλαγή νομοθεσίας
Εξάλλου, η αγορά βρίσκεται εν αναμονή του νέου νόμου για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που θα επιτρέψει την ταχύτερη ιδιωτικοποίηση των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας.
Και το θέμα αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών μέσα στον Ιανουάριο, καθώς τα χρονικά περιθώρια για την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή εξαντλούνται.
Ειδικότερα, εκκρεμεί η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, η οποία έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία και για να υλοποιηθεί θα πρέπει να αλλάξει ο υφιστάμενος νόμος της ανακεφαλαιοποίησης.
Το βασικό «αγκάθι» του τρέχοντος πλαισίου αποτελεί το γεγονός ότι δεν επιτρέπει την πώληση μετοχών με «χασούρα»από το ΤΧΣ, το οποίο μέχρι στιγμής έχει επενδύσει στις τέσσερις συστημικές τράπεζες 23,5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για μία πτυχή που έχει και πολιτικές διαστάσεις, δεδομένων των πιέσεων που αναμένεται να ασκηθούν προς τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν ένα νόμο που θα δίνει το «πράσινο φως» στο ΤΧΣ να προχωρήσει σε κινήσεις μείωσης της συμμετοχής του στο τραπεζικό κλάδο, με πιθανή ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
Αποχώρηση με ζημιά
Εξάλλου, εκτιμάται ότι θα προωθηθούν ρυθμίσεις για την ταχύτερη σταδιακή αποχώρηση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο των υπόλοιπων τριών τραπεζών, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank.
Με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, το Ταμείο δεν μπορεί να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει πριν το πέρας τριών ετών, καθώς δεσμεύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα να τις διαθέσει μόνο στους κατόχους των warrants που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι θα εξασκήσουν το σχετικό δικαίωμα.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικό εμπόδιο για την πιο γρήγορη αποδέσμευση του δημοσίου από τις τράπεζες.
Μία λύση που έχει συζητηθεί προβλέπει τη διενέργεια από το ΤΧΣ δημόσιων προτάσεων για την απόκτηση των κυκλοφορούντων warrants πριν την τριετία και την εν συνεχεία πώληση των μετοχών που αυτά αντιπροσωπεύουν σε στρατηγικούς επενδυτές.
(πηγή: in.gr)