• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Επίσκεψη γαλλικού Πανεπιστημίου Paris-Dauphine στο ΣΟΕΛ

Κλεοπάτρα Καλογεροπούλου

BDO International Liaison Partner, CPA, ACA,
μέλος Δ.Σ. ΙΕΣΟΕΛ

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) είχε την τιμή να υποδεχτεί τους φοιτητές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Control, Audit, Reporting του φημισμένου γαλλικού Πανεπιστημίου Paris-Dauphine.

Πάνω από 100 μεταπτυχιακοί φοιτητές, με τους διδάκτορες και τους καθηγητές τους, τους οποίους καλωσόρισε θερμά ο διευθυντής σπουδών κ. Β. Λουμιώτης, παρακολούθησαν την παρουσίαση που με μεγάλη χαρά ανέλαβα να κάνω στα γαλλικά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Η παρουσίαση αυτή αφορούσε τον θεσμό του ΣΟΕΛ, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τον ρόλο του στην ελεγκτική αγορά και τους στόχους που έχει σε σχέση με την ενημέρωση, εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Επίσης, ενημέρωσα τους φοιτητές για τα διαφορετικά προγράμματα που μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ και για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου να γίνει ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα θέματα συζήτησης αποτέλεσαν και τα όρια του τακτικού ελέγχου, η εναλλαγή των ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και το πώς επηρεάστηκε ο κλάδος από την κρίση που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την ελληνική οικονομία.

Μετά την παρουσίαση προβλήθηκε βίντεο για τα 60 χρόνια του ΣΟΕΛ, με παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά, προκειμένου να είναι κατανοητό το περιεχόμενό του, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις αίθουσες διδασκαλίας και τον χώρο του Μεγάρου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η τεράστια επιτυχία της επίσκεψης φάνηκε από το γεγονός ότι στο τέλος δέχθηκα πλήθος ερωτήσεων τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές τους, με κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος τις διαφορές και τις ομοιότητες που παρουσιάζουν η ελληνική και η γαλλική ελεγκτική αγορά. Συζητήθηκε, μάλιστα, εκτενώς η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει υψηλά όρια υπαγωγής των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σε υποχρεωτικό έλεγχο και η σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν στη Γαλλία, καθώς και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η τακτική γενική συνέλευση επιλέγει και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου οι ελεγκτές ορίζονται για μια εξαετία κατ’ ελάχιστον.

Οι καθηγητές και οι φοιτητές του Paris-Dauphine μας ευχαρίστησαν θερμά για την υποδοχή και φιλοξενία. Το ΣΟΕΛ δεσμεύτηκε να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το γαλλικό πανεπιστήμιο και να οργανώσει ή να συμμετάσχει, στο μέλλον, σε αντίστοιχες παρουσιάσεις που προάγουν τη σημασία και την ποιότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος.