• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Επιτυχία προσφορών για Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισαν τα βιβλία προσφορών των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς για την άντληση 1,2 δισ. και 1,57 δισ. ευρώ αντίστοιχα από ξένους επενδυτές, με τις δύο εκδόσεις να υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το απόγευμα η Alpha Bank, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 0,65 ευρώ λόγω του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που προέκυψε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας, για τις νέες 1,85 δισ. κοινές μετοχές που θα εκδώσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση για τους τίτλους της ξεπέρασε τα 2,4 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε δηλαδή σε διπλάσια επίπεδα από το στόχο άντλησης νέων κεφαλαίων.
Ως αποτέλεσμα, η έκπτωση σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Alpha Bank στο ταμπλό του ΧΑ τη Δευτέρα (0,70 ευρώ) ανήλθε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στο 7%, περιορίζοντας σημαντικά το ποσοστό απομείωσης των παλαιών μετόχων, οι οποίοι εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας στα 0,44 ευρώ στην περυσινή ανακεφαλαιοποίησή της.
Η τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί την ερχόμενη Παρασκευή να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Εξάλλου, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς και του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα συνέλθει την ίδια ημέρα.
Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και για την έκδοση νέων μετοχών συνολικού ύψους 1,57 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει αργά το απόγευμα της Τρίτης.
Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνθηκε σε επενδυτές εκτός Ελλάδος. Θα ακολουθήσει εντός 10 με 15 ημερών αντίστοιχη έκδοση για την άντληση επιπλέον 175 εκατ. ευρώ (10% των κεφαλαιακών αναγκών) από την εγχώρια αγορά.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πέριξ των 1,75 ευρώ, με discount της τάξης του 14% σε σχέση με το κλείσιμο στο ΧΑ τη Δευτέρα.
 (πηγή ΤΟΒΗΜΑ)