• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PWC ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων έχει μεγάλη αξία. Μπορεί όμως να βελτιωθεί για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες εξελίξεις. Επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις στην Ελλάδα. 

Οι τακτικοί έλεγχοι και οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών εκτιμούνται πολύ και επηρεάζουν σημαντικά τις επενδυτικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα της PwC για στελέχη του κλάδου των επενδύσεων.

Παρόλα αυτά, εκφράζεται μια έντονη ανάγκη για εξέλιξη του τακτικού ελέγχου, έτσι ώστε να διατηρήσει την αξιοπιστία και την αξία του αλλά και να είναι σχετικός με τα ζητήματα που θα προκύψουν στο μέλλον.

Τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν από μια ανάλυση των απόψεων περισσότερων από 100 επενδυτών και αναλυτών που δραστηριοποιούνται σε 11 κεφαλαιαγορές σε όλο τον κόσμο. Οι ερωτήσεις εξέτασαν την άποψή τους για τους τακτικούς ελέγχους και τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τι μπορεί να γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές και άλλους παράγοντες για να ενισχύσουν την αξία που αποκτούν από τον τακτικό έλεγχο και τις ελεγκτικές υπηρεσίες γενικότερα.

Ο κ. Richard Sexton, Deputy Global Assurance Leader του διεθνούς δικτύου της PwC, σχολιάζει: «Ο τακτικός έλεγχος ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις εκθέσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εταιρειών. Συνεπώς, η γνώμη των επενδυτών και των αναλυτών έχει κρίσιμη σημασία, παρόλο που δεν ακούγεται συχνά».

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Assurance Leader της PwC Ελλάδας, τονίζει: «Σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες η έκθεση και η αξιολόγηση των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πιο κρίσιμη σημασία. Συγκεκριμένα, βασική προϋπόθεση που πρέπει να αξιολογηθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι αν η εταιρεία είναι δρώσα μονάδα και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το επόμενο ορατό διάστημα. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Αυτή η ανεξάρτητη λεπτομερής αξιολόγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους επενδυτές και όσους διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις».

Τα κύρια μηνύματα από σημαντικά στελέχη του επενδυτικού κλάδου διεθνώς, όπως προέκυψαν από την έρευνα της PwC, είναι:

  • Οι επενδυτές εκτιμούν την αξία του τακτικού ελέγχου. Οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.
  • Η διοίκηση, η Επιτροπή Ελέγχου και οι ορκωτοί ελεγκτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελεγκτικής διαδικασίας.
  • Μετράει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Πολλοί επενδυτές και αναλυτές παραδέχθηκαν ότι κατανοούν τις αντιθέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα ανάμεσα στην προσπάθεια για παροχή περισσότερων πληροφοριών για την ελεγκτική διαδικασία και ταυτόχρονα τη διατήρηση της ποιότητας των γνωστοποιήσεων.
  • Οι επενδυτές εντόπισαν αρκετές περιοχές όπου θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι τακτικοί έλεγχοι και οι εκθέσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Θα ήθελαν να έχουν διασφάλιση σχετικά με τους παράγοντες που κινούν τις αγορές, όπως για παράδειγμα σημαντικά μη λογιστικά στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους, ιδίως αν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν κάποιοι βασικοί κανόνες και ενιαίοι ορισμοί.
  • Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή χαρακτηρίζεται από επαρκή ανεξαρτησία –κάποιοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι αυτή η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο αν υπήρχε διάλογος σε πιο τακτική βάση.

«Οι απόψεις των στελεχών του επενδυτικού κλάδου ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αναβάθμιση των εκθέσεων των εταιρειών συνολικά», αναφέρει ο κ. Sexton.

«Ο τακτικός έλεγχος από μόνος του δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα και να καλύψει όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο σύστημα πληροφόρησης των κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις στις οποίες οι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν και οφείλουν να ανταποκριθούν. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αναζήτησης για να επιτύχουμε πραγματικές βελτιώσεις στο άμεσο χρονικό διάστημα», καταλήγει ο κ. Sexton.

 

Σημείωση

Τα ευρήματα της μελέτης βασίζονται σε συνεντεύξεις με 104 επαγγελματίες του κλάδου των επενδύσεων από 11 χώρες. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

– Ασία – Ειρηνικός (Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία)

– Βόρειος Αμερική (Καναδάς και ΗΠΑ) – Αναδυόμενες αγορές (Βραζιλία και Ινδία)

– Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).