• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Εταιρική διακυβέρνηση, Μιχάλης Καραβας

Mιχάλης Καραβας, Partner/ Regulatory & Public Policy, Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Η εμπειρία μας ως ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων μας έχει οδηγήσει στο σαφές συμπέρασμα ότι η αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση πάει χέρι-χέρι με την εταιρική διακυβέρνηση. Οι κεφαλαιαγορές λειτουργούν πιο ομαλά σε εκείνες τις δικαιοδοσίες που θέτουν υψηλές προσδοκίες για την εταιρική διακυβέρνηση και οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα ενδεικνυόμενα σχετικά μέτρα.

H Grant Thornton International, μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, πραγματοποίησε παγκόσμια έρευνα με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ορθής διακυβέρνησης και της εταιρικής κουλτούρας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων.