• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Δυνάμεις 2015

Η Deloitte δημοσίευσε  τη δέκατη τρίτη έκδοση της έρευνας με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Δυνάμεις 2015». Η έρευνα εξετάζει τις αποδόσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών ομίλων το 2015 με κριτήρια τα έσοδα, τη χρηματιστηριακή αξία, τη διεθνοποίηση, τη διαφοροποίηση, την κερδοφορία, τις δανειακές υποχρεώσεις και άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των πλέον καταξιωμένων, μη ευρωπαϊκών, εισηγμένων κατασκευαστικών ομίλων.

Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος ανέκαμψε από την ύφεση και παρουσίασε μικρή ανάπτυξη τόσο το 2014 όσο και το 2015. Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σε διάφορες χώρες, αναμένεται ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον.

Τα σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

 

  • Το 2015, τα συνολικά έσοδα των 50 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων και η κεφαλαιοποίησή τους αυξήθηκαν κατά 5% και 21%, αντιστοίχως.

 

  • Το 2015, τα διεθνή έσοδα και τα έσοδα που προέρχονται από μη κατασκευαστικές δραστηριότητες παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους, εκπροσωπώντας περίπου το 52% και 24% των συνολικών εσόδων, 9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες και 5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερες, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2010.

 

  • Οι περισσότερες από τις 20 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες, εκτός από τον τομέα των κατασκευαστικών έργων, δραστηριοποιούνται και σε τομείς όπως είναι μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ακινήτων, οι παραχωρήσεις, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, τα περιβαλλοντικά έργα, η ύδρευση και η ενέργεια.
  • Στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε κατασκευές συρρικώθηκαν το 2015, ενώ ο δείκτης Κατασκευαστικών Επενδύσεων προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ήταν λίγο πάνω από 4%, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με εξαίρεση την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφωνόταν μεταξύ 8% και σχεδόν 12%.
  • Τρεις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη 41η θέση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη 47η θέση και η ΜΕΤΚΑ στη 50η θέση περιλαμβάνονται στις κορυφαίες 50 της έρευνας «Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Δυνάμεις 2015».

 

 

Κύκλος εργασιών

Στην κατάταξη των 50 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών ομίλων με κριτήριο τον κύκλο εργασιών του 2015 επικρατούν οι γαλλικοί όμιλοι Vinci και Bouygues (1η και 3η θέση αντίστοιχα) με τον ισπανικό όμιλο ACS στη 2η θέση.

 

Χρηματιστηριακή αξία

Το 2015, η χρηματιστηριακή αξία των 20 μεγαλύτερων εταιριών διαμορφώθηκε στα €143.402 εκ., αυξημένη κατά 24% έναντι του 2014, ενώ ο δείκτης Euro Stoxx 50 Index αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το 2014.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των 20 μεγαλύτερων κατασκευαστικών δυνάμεων βρίσκονται οι Vinci, Ferrovial και Bouygues. Η Taylor Wimpley (PLC) (Ηνωμένο Βασίλειο) πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση της χρηματιστηριακής της αξίας σε απόλυτους όρους (56%), ενώ η Vinci ενίσχυσε τη θέση της ως ηγέτης, αυξάνοντας τη διαφορά από τη Ferrovial από τα €14.822 εκ. το 2014 σε €19.531 εκ. το 2015. Ωστόσο, 7 από τις κορυφαίες 20 εταιρίες της έρευνας υπέστησαν μείωση της χρηματιστηριακής τους αξίας, με την Acciona και Strabag να παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές από αυτές (66% και 56%, αντίστοιχα).

 

Προοπτικές

Μετά τη σημαντική συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου που προκλήθηκε αρχικά από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008, οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών στην Ε.Ε. των 28 αυξάνονται με σταθερό ρυθμό από το 2014. Το 2014 και το 2015 οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,6% και 2%, αντίστοιχα. Βάσει εκτιμήσεων, οι κατασκευαστικές επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται το 2016 και να επιταχυνθούν το 2017. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη δεν αναμένεται να επιτευχθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Στο εγγύς μέλλον, οι επενδύσεις στις κατασκευές θα πρέπει να επωφεληθούν από τη συνεχή αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, τα χαμηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων και τις προσαρμογές στον τομέα της στέγασης. Σε ορισμένες χώρες, η ζήτηση για στέγαση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί λόγω και της ανάγκης φιλοξενίας προσφύγων. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη αναμένεται επίσης να αποφέρει περισσότερα σημαντικά απτά αποτελέσματα σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς ένας μεγάλος αριθμός των έργων θα κινηθεί προς τη φάση της υλοποίησης.