• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Ε.Ε.: Αυστηρές ποινές για κατάχρηση αγοράς

 

Χθες , Τρίτη, η Ευρωβουλή  ψήφισε έναν  νόμο που θεσπίζει αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση της αγοράς, ορίζοντας ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για σοβαρά αδικήματα, όπως η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς.

Με τους νέους κανόνες, που εγκρίθηκαν με 618 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 43 αποχές, γίνονται αυστηρότερες οι ποινικές κυρώσεις και προβλέπονται ακόμη και ποινές φυλάκισης για σοβαρές καταχρήσεις της αγοράς, όπως η ανάρμοστη κατοχή και δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση της αγοράς καθώς επίσης η παρακίνηση, ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτά.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των κυρώσεων σε όλη την ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους δικαστές τους, όταν αυτοί καταδικάζουν τους παραβάτες στη μέγιστη ποινή, να προβλέπουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τα πιο σοβαρά αδικήματα της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών ή της χειραγώγησης της αγοράς και τουλάχιστον δύο ετών για ανάρμοστη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ορισμοί των αδικημάτων και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν.

Ως αξιόποινες πράξεις χειραγώγησης της αγοράς που θα μπορούσαν να τιμωρούνται με 4 χρόνια φυλάκισης αντιμετωπίζονται η πραγματοποίηση συναλλαγής ή η διαβίβαση εντολής που παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων ή η διαβίβαση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών για τη σκόπιμη χειραγώγηση του υπολογισμού του κριτηρίου αξιολόγησης, όπως στην περίπτωση των διατραπεζικών επιτοκίων Libor και Euribor.

Στα αδικήματα δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών που τιμωρούνται με τέσσερα χρόνια φυλάκισης συγκαταλέγεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών είτε για την απόκτηση ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων είτε για την ακύρωση ή τροποποίηση μιας εντολής.

Από τη στιγμή που το νομοσχέδιο εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο Ecofin, τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες στη διάθεσή τους για να το θέσουν σε εφαρμογή. Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση της αγοράς από αυτές που προβλέπονται από τους νέους κανόνες.Η ελληνική προεδρία της ΕΕ καλείται να φέρει προς έγκριση στο Συμβούλιο Ecofin τους νέους κανόνες που και αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.