• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΕΛ- ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  στις 30 Νοεμβρίου 2013 σε ειδική τελετή θα απονείμει τις Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος στους νέους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Την ίδια ημέρα θα γίνει και η ενδέκατη απονομή των Μεταπτυχιακών Επαγγελματικών Τίτλων Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (Μ.Ε.Τ.Κ.Ε.Λ.).

Θα ακολουθήσει Ημερίδα σε συνεργασία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την Ε.Λ.Τ.Ε. και με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας (ICAEW).