• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ισχυρή ανάγκη μετάβασης των λογιστικών συστημάτων από ταμειακή σε δεδουλευμένη βάση, Michael Izza

O Michael Izza, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας, βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας για να μιλήσει στο ετήσιο Στρατηγικό Φόρουμ Ελεγκτικού – Λογιστικού Επαγγέλματος, ενώ υπέγραψε και συμφωνία συνεργασίας του ICAEW με το ΣΟΕΛ. Γι’ αυτήν τη συνεργασία και τον ρόλο του νέου ορκωτού ελεγκτή λογιστή μιλάει στο περιοδικό μας.

Συνέντευξη στον Γιάννη Ν. Μπασκόζο

Μιλήστε μας για το ICAEW…

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1880 και υποστηρίζει, αναπτύσσει και προωθεί περισσότερους από 144.000 ορκωτούς λογιστές σε περισσότερες από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, ως διεθνής οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε περιφερειακές διευθύνσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, την ευρύτερη Κίνα και τη Μέση Ανατολή, καθώς και γραφεία σε οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε προσφέρει εκπαίδευση σε αυτήν την περιοχή από το 1993, με σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων μας το περιφερειακό γραφείο μας στις Βρυξέλλες.

Στηρίζουμε τα μέλη μας με τακτικές εκδηλώσεις δικτύωσης, τεχνικές ενημερώσεις και οικονομικές εκθέσεις σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά έχουμε επίσης δεσμευτεί να ενισχύουμε το επάγγελμα της λογιστικής, του ελέγχου και των χρηματοοικονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ICAEW πιστεύει ότι ένα ισχυρό επάγγελμα ενισχύει την εμπιστοσύνη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αγορών.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τη φύση της νέας συμφωνίας με το ΣΟΕΛ;

Υπογράψαμε μια συμφωνία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να κατοχυρώνουν με τη φοίτησή τους τη δυνατότητα απόκτησης τόσο του τίτλου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όσο και του μέλους του ΣΟΕΛ και του ICAEW.

Η συμφωνία επιτρέπει στους σπουδαστές την εγγραφή είτε στο ΣΟΕΛ είτε στο ICAEW, με απώτερη επιδίωξη την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και στα δύο Ινστιτούτα, μέσω εξετάσεων των αντίστοιχων Ινστιτούτων από τα οποία χορηγούνται απαλλαγές λόγω αναγνώρισης προγενέστερης μάθησης.

Θα σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν σαφείς διαδρομές για τα μέλη και των δύο Ινστιτούτων που τα καθιστούν νόμιμους – εγγεγραμμένους ελεγκτές στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με απόλυτο σεβασμό στη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής;

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεικνύει με συνέπεια τα υψηλότερα επαγγελματικά, τεχνικά και δεοντολογικά πρότυπα. Για να είναι κάποιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής θα πρέπει να είναι μέλος ενός Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως το ICAEW. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τα δέοντα προσόντα που απαιτεί το Ινστιτούτο και, στη συνέχεια, με συνέπεια θα αποδεικνύει ότι ενεργεί πάντοτε βάσει των αυστηρών προδιαγραφών και επιταγών του. Τα μέλη μας υποχρεούνται να ενημερώνονται συνεχώς, σε όλη τη σταδιοδρομία τους, για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ελεγκτικής, της λογιστικής και των οικονομικών και να ενεργούν πάντα με τη μέγιστη δυνατή ακεραιότητα και προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό εξασφαλίζει ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του επαγγέλματός τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τίτλο μας, ο οποίος αναγνωρίζεται σήμερα σε όλη την υδρόγειο.

Ο όρος προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ICAEW ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα, στο τέλος του 19ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο μονάρχης χορήγησε στο ICAEW τα δικαιώματα του τίτλου «Ορκωτός Λογιστής» (Chartered Accountant), καθιστώντας τον τίτλο αυτό προστατευόμενο όρο.

Τι είναι το APSF και πώς το ICAEW συνεργάζεται με το ΣΟΕΛ γι’ αυτόν τον σκοπό;

Είμαστε ευτυχείς που το ΣΟΕΛ είναι ο οικοδεσπότης του ετήσιου Στρατηγικού Φόρουμ Ελεγκτικού – Λογιστικού Επαγγέλματος (APSF) που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ICAEW.

Το APSF εγκαινιάστηκε πριν από τέσσερα χρόνια για να στηρίξει την ανάπτυξη των εθνικών επαγγελματικών φορέων ελέγχου και λογιστικής. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να φέρουμε κοντά συνέδρους προκειμένου να συζητήσουν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματικοί φορείς και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν σημαντικά στο πλαίσιο των εθνικών τους οικονομιών.

Βασίζεται σε ένα μοντέλο εταιρικής σχέσης και ενθαρρύνει τον ενεργό στρατηγικό σχεδιασμό και την καινοτομία, έτσι ώστε οι φορείς να μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, συμβάλλοντας παράλληλα τόσο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς όσο και στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε περισσότερους από 60 συμμετέχοντες από 16 χώρες, μαζί με άλλες οργανώσεις, όπως τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ελεγκτών – Λογιστών (FEE), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα, την EGIAN και την ΕΛΤΕ.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων του APSF της φετινής χρονιάς είναι:

– Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους επαγγελματικούς φορείς κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα του ελέγχου και της λογιστικής.

– Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματικών οργανώσεων και των ρυθμιστικών αρχών.

– Η βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας.

– Τα χρηματοοικονομικά του δημόσιου τομέα και τρόποι με τους οποίους οι επαγγελματικοί φορείς μπορούν να συμβάλλουν ενεργά σε αυτόν τον τομέα.

Υπήρξε πολλή συζήτηση πρόσφατα για τη σημασία της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση είναι τόσο σημαντική και με ποιο τρόπο οι επαγγελματικές οργανώσεις λογιστικής μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις τους στον μετασχηματισμό των λογιστικών συστημάτων τους από ταμειακή σε δεδουλευμένη βάση;

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα μπαίνουν στον πειρασμό της εξισορρόπησης ανάπτυξης και απασχόλησης με περικοπές. Χωρίς σαφή ιδέα επί των εσόδων, των δαπανών, των οφειλών, των εξαρτήσεων, των υποχρεώσεων και των κινδύνων, αυτή η εξισορρόπηση είναι αδύνατη. Με τη μετάβαση προς τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση θα ενισχυθεί η κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των δαπανών και θα μειωθεί η ύπαρξη δυσάρεστων εκπλήξεων.

Υπάρχει επίσης το θέμα της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οικονομικών του δημόσιου τομέα στο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάβαση των λογιστικών συστημάτων από ταμειακή σε δεδουλευμένη βάση, πολλές χώρες της Ε.Ε. δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS).

Ορισμένες κυβερνήσεις της Ε.Ε. εξακολουθούν να απασχολούν σχετικά λίγους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα με τα απαραίτητα υψηλά προσόντα. Η προσπάθεια μετάβασης προς οποιοδήποτε σύνολο διεθνών προτύπων θα μπορούσε, επομένως, να είναι εξαιρετικά δύσκολη και να υπονομεύσει την πολιτική βούληση που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνεπώς, η εκπαίδευση και η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών δεξιοτήτων εντός του δημοσίου τομέα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε., και εδώ είναι που επαγγελματικοί φορείς έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο.

Μετάφραση: Μαρία Τυροβολά, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ.