• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: δυσοίωνες προβλέψεις

 

Η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε παρατεταμένη ύφεση με τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη να παραμένουν δυσοίωνες, τονίζει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Εκτιμά ότι το 2014, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, θα είναι επίσης έτος ύφεσης με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ να κυμαίνεται μεταξύ 0,4%-1%.

«Η οικονομική πολιτική παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αποεπένδυσης και παραγωγικής καθίζησης», σημειώνει.

Υπενθυμίζοντας δε τις συνεχείς αναθεωρήσεις στις προβλέψεις της κυβέρνησης, -ακριβώς γιατί, όπως εξηγεί, δεν βασίζονται σε ρεαλιστικά σενάρια- προβλέπει ότι για άλλη μια φορά οι εκτιμήσεις και οι στόχοι του προϋπολογισμού 2014 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής δεν θα επαληθευτούν.

Σε κείμενο, που δημοσιεύεται αυτόν το μήνα στην έκδοση του Ινστιτούτου «Ενημέρωση» και υπογράφεται από τον οικονομολόγο Σπύρο Χρυσανθόπουλο, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αναλύει τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2012-13, καταλήγοντας, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι «η ανάλυση των επιμέρους συνιστωσών του ΑΕΠ και κυρίως η εξέλιξή τους το 2ο τρίμηνο του 2013 επιβεβαιώνουν την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις αντίθετες προβλέψεις και εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού του 2014 αλλά και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής να εξέλθει του κύκλου της ύφεσης το 2013 αλλά και το 2014».

Ακόμη, αναλύοντας τις παραδοχές, τις προβλέψεις και τους στόχους του Προϋπολογισμού του 2014, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2014 είναι υπερβολικά αισιόδοξες με αποτέλεσμα να τίθενται εν αμφιβόλω οι συνολικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη όλων των μεγεθών του Προϋπολογισμού».

Επιπλέον παρατηρεί ότι «αποδεικνύεται ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2014 περιορίζεται απολύτως στο πλαίσιο μιας μονομερούς εισπρακτικής λογικής και ως εκ τούτου εκτός από την επισφαλή επίτευξη των στόχων του, δεν διακρίνεται από επιδιώξεις και χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, αναπτυξιακού προσανατολισμού, αναδιανομής του εισοδήματος και καταβολής των φορολογικών βαρών ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων».

«Η υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014 θα λειτουργήσει αντι-αναπτυξιακά, παρατείνοντας στο βαθμό που τον αφορά την αύξηση της ανεργίας και της φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού που θα οδηγήσουν σε μειωμένα φορολογικά και κοινωνικο-ασφαλιστικά έσοδα παρά την ύπαρξη μεγάλων φορολογικών συντελεστών, καθώς και αντικοινωνικά με την συμβολή του στη κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής εξαιτίας της ανυπαρξίας αναδιανεμητικών και αναπτυξιακών στοιχείων.

» Επιπλέον, οι περικοπές των δαπανών θα επιδεινώσουν περαιτέρω τις συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών και την συρρίκνωση σε ποσότητα και ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας που τα τελευταία έτη μεταμορφώνεται σε κράτος φιλανθρωπίας» επισημαίνεται στο κείμενο του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

ΓΣΕΕ: έρχεται φοροδοτικό κραχ

Η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι «το περιεχόμενο και οι στόχοι του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014 αποτυπώνουν το κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο της ασκούμενης στην Ελλάδα πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης με την δογματική επιμονή σε λάθος λύση για την έξοδο από την κρίση της ελληνικής οικονομίας».

Μάλιστα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου «για το επερχόμενο φοροδοτικό κραχ που θα συντελεσθεί στους φορολογούμενους, τη σοβαρή υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής και την εισοδηματική καθίζηση που θα επέλθει σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών της χώρας».

Η ΓΣΕΕ διεκδικεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2014 να αποκτήσει ως κεντρική προτεραιότητα την εξασφάλιση πόρων από την αποτελεσματική καταπολέμηση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής (12 -14 δισ. ευρώ) και εισφοροδιαφυγής, προκειμένου να χαρακτηριστεί για την αναδιανεμητικότητά του και να συμβάλλει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, με την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία τονίζει πως αδυνατεί να κατανοήσει την «ανεπάρκεια» των φορολογικών αρχών και της δημοσιονομικής πολιτικής για το σχεδιασμό και την οργάνωση άμεσης και αποτελεσματικής δράσης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φοροκλοπής, καθώς και στον αυστηρό έλεγχο συναλλαγών και επιχειρήσεων με εξωχώριες εταιρείες.

Οι προτασεις για την ανάταξη της οικονομίας

Η ελληνική οικονομία, τονίζει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, έχει ανάγκη την εφαρμογή μιας εναλλακτικής οικονομικής πρότασης, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και προβλημάτων της και κυρίως στην διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου, που δεν θα σπαταλά τους παραγωγικούς του συντελεστές αλλά αντίθετα θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί, ο δρόμος για την ανάταξη της οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι η αναδιανομή του εισοδήματος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αντιμετώπιση της διαφθοράς, η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα και η οργανωμένη ανάπτυξη νέων κλάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ποιότητας και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.

Η λύση, λοιπόν, τονίζει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, προϋποθέτει την επιλογή και υλοποίηση μη συμβατικών και διαχειριστικών μέτρων όπως:

* Άμεση υλοποίηση προγράμματος εκτεταμένων δημόσιων επενδύσεων σε τομείς που η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά, όπως είναι οι υποδομές (λιμάνια, σιδηρόδρομοι, οδικοί άξονες) και τα δίκτυα, ώστε να ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, να υπάρξει ώθηση στην ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης.

*Διεύρυνση της φορολογικής ύλης με ρευστότητα, επενδύσεις, απασχόληση, εισοδήματα και με καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος με ανάπτυξη και όχι με δημοσιονομική πειθαρχία.

* Αποκατάσταση των φορολογικών ελαφρύνσεων των μισθωτών και των συνταξιούχων ως επιλογή αναπλήρωσης των φορολογικών βαρών που επωμίσθηκαν από την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας και των εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν τα τελευταία έτη.

* Επανεξέταση προς την κατεύθυνση της κατάργησης των φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις.

*Χρηματοδοτική ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με νέους πόρους. Η ΓΣΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ανεύρεσης πόρων για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών (Λαχεία, πόροι από ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικής, πολεοδομικής νομοθεσίας, πράσινοι φόροι από κάθε δραστηριότητα που ρυπαίνει το περιβάλλον, πόροι από συμβάσεις δημοσίων έργων και από τις κρατικές προμήθειες κλπ).

Η ΓΣΕΕ «διεκδικεί την αποκατάσταση του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, τόσο διαμέσου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όσο και διαμέσου του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντικρούοντας την συντελούμενη φοροδοτική εξουθένωση της μισθωτής εργασίας».

 

(πηγή: in.gr)