• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΙΟΒΕ, σε μικρή πτώση ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ελαφρά πτώση κατέγραψε, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Διαμορφώθηκε στο 102,3 τον Ιούλιο έναντι 103,7 τον Ιούνιο, οπότε και βρέθηκε σε υψηλό 6ετίας.

Αν και στις Υπηρεσίες, στη Βιομηχανία και στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφεται οριακή ανάκαμψη προσδοκιών, στις Κατασκευές το κλίμα επιδεινώνεται, σημειώνει το ΙΟΒΕ. Επίσης καταγράφεται ελαφρά μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μετά από τέσσερις μήνες ανοδικής πορείας.

Η προσαρμογή των προσδοκιών που παρατηρείται τον Ιούλιο, μετά την πρόσφατη άνοδο, μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ξεκινά μια περίοδος αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων οι οποίες ενδεχομένως δεν είχαν πλήρως προεξοφληθεί.

Αναλυτικότερα:

* Στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης κερδίζουν έδαφος, αν και ο δείκτης των αποθεμάτων ενισχύεται.

* Στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχωρούν ήπια, όπως και για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται αισθητά.

* Στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ισοσκελίζονται, ενώ οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές υποχωρούν, με το δείκτη των αποθεμάτων να κινείται ελαφρώς πτωτικά.

* Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, ενώ αντίθετα ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση επιδεινώνεται αισθητά.

* Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο υποχωρούν ήπια, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση βελτιώνονται ελαφρά, όπως συμβαίνει και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.