• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Κέντρο Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας και Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής PWC

H PwC Ελλάδας παρουσίασε μια νέα ομάδα που εξειδικεύεται στην αειφόρο επιχειρηματικότητα στον κλάδο της ναυτιλίας, το Κέντρο Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας και Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής. Της ομάδας ηγείται η Έλενα Αθουσάκη, καταξιωμένη σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας στον κλάδο της ναυτιλίας.

Σε συνεργασία με την ομάδα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας της PwC, το Κέντρο θα παρέχει στις ναυτιλιακές εταιρείες υπηρεσίες για την καλύτερη παρακολούθηση των επιδόσεων του στόλου τους και τη συμμόρφωσή τους στις νέες νομικές απαιτήσεις της Ε.Ε. για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση (MRV) των εκπομπών CO2 από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε., που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, σε επίπεδο Ε.Ε., συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (MRV) των εκπομπών των μεγάλων πλοίων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Ε.Ε., αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη ρύθμιση της μείωσης των εκπομπών CO2 από τον ναυτιλιακό κλάδο.

«Προσδοκώντας μελλοντικά τα στάδια κατανόησης και προετοιμασίας που θα προηγηθούν του πρώτου κύκλου υποβολής εκθέσεων στο σύστημα MRV για τον κλάδο της ναυτιλίας (Ιανουάριος 2018), η εταιρεία μας έχει συγκροτήσει μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών για την παροχή υποστήριξης ναυτιλιακών εταιρειών πριν και μετά την εφαρμογή του. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Έλενα Αθουσάκη και την υπόλοιπη ομάδα, για να ηγηθούν αυτής της πρωτοβουλίας», δήλωσε ο Σωκράτης Λεπτός-Μπούρτζη, επικεφαλής του Τομέα Ναυτιλίας και Λιμένων του παγκόσμιου δικτύου της PwC.

Σημειώνουμε ότι αυτήν την περίοδο η PwC υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσαρμογή του συστήματος MRV για τον ναυτιλιακό κλάδο, και το Κέντρο Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας και Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής θα παρέχει επιπλέον υποστήριξη στην ομάδα του έργου. Οι απαιτήσεις που θα ισχύουν για τα συστήματα MRV της Ε.Ε. αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2016.

Η Έλενα Αθουσάκη, επικεφαλής του Κέντρου Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας και Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής της PwC Ελλάδας, δήλωσε: «Με την πολύχρονη πείρα μας σε θέματα εκπομπών CO2 στον κλάδο της ναυτιλίας, την εμπειρία μας από τη δημιουργία του συστήματος MRV της Ε.Ε. για τον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία των επαγγελματιών του παγκόσμιου δικτύου της PwC σε αντίστοιχα συστήματα MRV, η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες με ολιστικό τρόπο να επιτύχουν μια καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής αποδοτικότητας του στόλου τους και, ταυτόχρονα, συμμόρφωση στο νέο πλαίσιο πολιτικής».

Η ακρίβεια, η πληρότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, η πλήρης και διαφανής τεκμηρίωση, οι αποτελεσματικές και συνεπείς διαδικασίες, οι σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες, καθώς και το καταρτισμένο προσωπικό, είναι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να εξεταστούν από κάθε ναυτιλιακή εταιρεία πριν το στάδιο της εφαρμογής.

Συνδυάζοντας την πείρα της PwC στις ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με την εξειδίκευση σε τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα του ναυτιλιακού κλάδου, εξετάζουμε τα ήδη υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης και πληροφόρησης των ναυτιλιακών εταιρειών και εκτιμούμε κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με το σύστημα MRV.

Η Έλενα Αθουσάκη προσθέτει: «Είναι μεγάλη μου χαρά που γίνομαι κι εγώ πλέον μέλος του δικτύου της PwC και που θα ηγηθώ της ελληνικής ομάδας που θα ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό θέμα για τον ναυτιλιακό κλάδο, μέσω του Κέντρου Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας και Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής. Από το 2007, η PwC έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα συμβούλων, που ειδικεύονται σε θέματα αειφορίας και κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελείται από 800 στελέχη παγκοσμίως. Ως μέλος αυτής της ομάδας, χαίρομαι που μπορούμε να συνεισφέρουμε με τεχνογνωσία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στη ναυτιλία, για να βοηθήσουμε τις ναυτιλιακές να επιτύχουν το βέλτιστο μείγμα ανταγωνιστικότητας, συμμόρφωσης, καινοτομίας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον».

Ο Κώστας Περρής, επικεφαλής του Τομέα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Ναυτιλία, σχολιάζει: «Στην PwC Ελλάδας, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Δεσμευόμαστε να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν, και τον τελευταίο καιρό η αειφορία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους κυριότερους δείκτες με τους οποίους αξιολογείται η επιτυχία μιας επιχείρησης από τους καταναλωτές, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους επενδυτές. Γι’ αυτό συνδυάσαμε ειδικούς σε θέματα αειφορίας και με μεγάλη πείρα στον κλάδο, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές, ευέλικτες και αειφόρες επιχειρήσεις –με άλλα λόγια να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους»