• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Κίνητρα για την κλιματική αλλαγή, PWC

Παρότι έμεναν λίγες ημέρες μέχρι την υπογραφή μιας διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, τα τρία τέταρτα των διευθυνόντων συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC δήλωσαν ότι αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ανταποκρινόμενοι στην κλιματική αλλαγή –με το ένα τρίτο αυτών να υποστηρίζει ότι τους βοηθάει να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Ειδικότερα: 1.το 54% προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις ενόψει των ευκαιριών πράσινης ανάπτυξης.2. Μια δεσμευτική διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την κινητοποίηση των επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.3. Οι τιμές και το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου της ενέργειας πρωταγωνιστούν στις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες.

Μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η PwC νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με την οποία οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναγνωρίζουν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη σήμερα απ’ ό,τι πριν από μια τριετία, η PwC πραγματοποίησε έρευνα σε ηγέτες του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου, με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια αναδυόμενη κατηγορία διευθυνόντων συμβούλων που είναι βέβαιοι για τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα και οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ανάληψης δράσης ενόψει της κλιματικής αλλαγής, με κίνητρα την εξοικονόμηση του κόστους, την καλύτερη διαχείριση κινδύνου και τις νέες ευκαιρίες στην αγορά.
– Τρεις στους πέντε ερωτηθέντες διευθύνοντες συμβούλους υποστηρίζουν ότι αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή με στόχο να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

– Πάνω από τους μισούς κινητοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της αξίας για τους μετόχους (53%) και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στον οργανισμό τους (52%).

– Το 58% υποστηρίζει ότι οι εταιρείες τους εργάζονται από κοινού με προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες για να διαχειριστούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, και το 55% με τους καταναλωτές.

– Το 89% έχει πραγματοποιήσει βελτιώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ το 74% έχει θέσει στόχους για την ανακύκλωση.

– Το 61% έχει αλλάξει τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων.

– Το 49% συζητά σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Ο Jon Williams, partner της PwC στον τομέα Αειφορίας και Κλιματικής Αλλαγής (Sustainability and Climate Change) σχολίασε: «Το 80% των διευθυνόντων συμβούλων μάς είπαν ότι αυτό που τους κινητοποιεί προσωπικά σε σχέση με την κλιματική αλλαγή είναι η επιθυμία τους να προστατεύσουν το συμφέρον των μελλοντικών γενεών. Πίσω από αυτές τις δηλώσεις μπορεί κάποιος να διακρίνει μια μικρότερη, αναδυόμενη ομάδα διευθυνόντων συμβούλων που συνδέουν την κλιματική αλλαγή με την ανάπτυξη, το κόστος, τον κίνδυνο και την αξία για τους μετόχους. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετοί ακόμα να κινητοποιηθούν από επιχειρηματικά και ηθικά κίνητρα και να αναγνωρίσουν τη σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα φέτος, στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.

Θέματα που σήμερα αποτελούν βραχυπρόθεσμα προβλήματα, όπως είναι το κόστος της ενέργειας και το ρυθμιστικό πλαίσιο, στο μέλλον θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμα και στρατηγικά εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής συνθέτουν μια λίστα από κρίσιμα επιχειρηματικά θέματα η οποία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τιμολόγηση των αγαθών, την ενέργεια, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις προμήθειες, την επένδυση, τη διατήρηση ταλαντούχων στελεχών και πελατών».

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, που πραγματοποιείται στο Παρίσι (COP21) τον Δεκέμβριο, μια διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τόσο τους κινδύνους όσο και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις εταιρείες από την κλιματική αλλαγή. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων σχετικά με την Σύνοδο Κορυφής που αναδείχθηκαν από την έρευνα είναι:

– Οι σημαντικότερες ανησυχίες των διευθυνόντων συμβούλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή είναι οι συνέπειες που θα έχει στις τιμές της ενέργειας (61%) και η ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου από τις κυβερνήσεις (56%).

– Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής προκαλούν μικρότερη ανησυχία σχετικά με τις εφοδιαστικές αλυσίδες (51%) και τις υποδομές (35%).

Τα σημαντικότερα κίνητρα για ανάληψη δράσης στον τομέα του κλίματος για τους διευθύνοντες συμβούλους είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και η συμμετοχή (80%) καθώς και ένα ξεκάθαρο, σταθερό και μακροπρόθεσμο εθνικό πλαίσιο κυβερνητικής πολιτικής (77%). Από την άλλη πλευρά, μόνο το 46% αναγνωρίζει ότι μια δεσμευτική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει το βασικό κίνητρο για δραστηριοποίηση στον κλάδο τους.

Σύμφωνα με τον Jonathan Grant, ειδικό της PwC σε θέματα κλιματικής πολιτικής, «είναι συχνά δύσκολο να συνδέσουμε τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα με τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις –το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο ανταποκρίνεται συνήθως γρηγορότερα και πιο στοχευμένα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι σκέφτονται πιο βραχυπρόθεσμα και επικεντρώνονται περισσότερο σε θέματα που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι καταναλωτικές συμπεριφορές. Λιγότεροι από τους μισούς διευθύνοντες συμβούλους αντιμετωπίζουν τη συμφωνία του Παρισιού ως κίνητρο για δράση στον κλάδο τους, παρά τον καταλυτικό ρόλο που θα παίξει στη διαμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων, ή τη συνδέουν με την αξία για τους μετόχους».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://download.pwc.com/gx/ceo-pulse/climatechange/index.htm.

Σημειώσεις

1. Η PwC επικοινώνησε διαδικτυακά με 142 ηγέτες τον Ιούνιο και Ιούλιο 2015 μέσω της ομάδας της CEO Pulse Poll, που αποτελεί υποσύνολο των συμμετεχόντων στην Παγκόσμια Έρευνα για τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Πάνω από τους μισούς διευθύνοντες συμβούλους που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι το διοικητικό τους συμβούλιο συζητά τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες μόνο όταν τους επηρεάζουν.

3. Τον Ιανουάριο, η ετήσια έρευνα της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους έδειξε βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη βρισκόταν στο υψηλότερό της επίπεδο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2015/key-findings/growth.jhtml).

4. Σχετικά με την ομάδα της PwC Sustainability & Climate Change: Η συμβουλευτική ομάδα της PwC που ειδικεύεται σε θέματα αειφορίας και κλιματικής αλλαγής δημιουργήθηκε το 2007 και αποτελείται από 800 ειδικούς από όλο τον κόσμο, με πάνω από 100 στελέχη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί μας συνεργάζονται με πελάτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δίνοντας έμφαση σε θέματα πολιτικής που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τα οικονομικά και την ανάπτυξη, τη στρατηγική για την αειφορία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον ηθικό εφοδιασμό/εντοπισμό, τις υπεύθυνες επενδύσεις, τη μέτρηση, τη διεθνή ανάπτυξη και τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και διασφάλισης.

©2015 PricewaterhouseCoopers. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων.