• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Κόστη εκκίνησης μιας επιχείρησης

Κυριάκος Πατατούκας

Επιθεωρητής Ποιοτικού Ελέγχου, ΣΟΛ Α.Ε.

Μαρία Χαμπιλού

Ασκούμενη Ορκωτός Λογιστής, ΣΟΛ Α.Ε.

Μια επιχείρηση είναι κάτι περισσότερο από επίπλωση και ενοίκια γραφείων. Ειδικότερα στο αρχικό στάδιο, τα κόστη έναρξης απαιτούν προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό.

Πολλές νέες επιχειρήσεις αμελούν αυτή τη διαδικασία και, αντίθετα, βασίζονται σε μια μεγάλη εισροή πελατών για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους απερίσπαστα, συχνά με δραματικά αποτελέσματα.

Σχεδιασμός πριν την ίδρυση

Προϋπόθεση στη σχεδίαση του κόστους έναρξης αποτελεί η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου, ένας λεπτομερής χάρτης της νέας επιχείρησης που θα δημιουργηθεί.

Ένα επιχειρηματικό πλάνο απαιτεί να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά κόστη έναρξης για την εταιρεία.

Υποεκτιμώντας βέβαια τις δαπάνες, θα αυξήσει εσφαλμένα το αναμενόμενο καθαρό κέρδος, κάτι που δεν συμφέρει κανέναν επιχειρηματία.

Όταν λέμε κόστη έναρξης εννοούμε δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και απαιτεί διαφορετικά είδη κόστους έναρξης.

Οι on-line επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις συμβατικές επιχειρήσεις, π.χ.

Οι εταιρείες πώλησης καφέ έχουν διαφορετικές από τα βιβλιοπωλεία κ.λπ.

Ωστόσο υπάρχουν μερικά γενικά κόστη που απαντώνται συχνά σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως:

1. Έξοδα ερευνών.

2. Έξοδα ασφάλισης, πιστοποιήσεων και αμοιβών για παροχή αδειοδοτήσεων.

3. Εξοπλισμός και προμήθειες.

4. Προώθηση και διαφήμιση.

5. Κόστος δανεισμού.

6. Δαπάνες αμοιβών προσωπικού.

7. Δαπάνες τεχνολογίας.

1. Έξοδα ερευνών

Προσεκτική έρευνα στον βιομηχανικό κλάδο και όσον αφορά το καταναλωτικό «μακιγιάζ» πρέπει να διενεργηθεί προτού ιδρυθεί μια εταιρεία. Μερικοί επιχειρηματίες επιλέγουν να ενοικιάσουν εταιρείες ερευνών αγοράς για να βοηθηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης των εξόδων. Για τους επιχειρηματίες που επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία οι αμοιβές και οι δαπάνες έρευνας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο επιχειρηματικό τους πλάνο.

2. Έξοδα ασφάλισης, πιστοποιήσεων και αμοιβών για παροχή αδειοδοτήσεων

Στις περισσότερες περιοχές οι εταιρείες αναμένεται να υποβληθούν σε υγειονομικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις ώστε να λάβουν συγκεκριμένες εταιρικές άδειες και πιστοποιήσεις. Κάποιες εταιρείες απαιτούν να λάβουν βασικές αδειοδοτήσεις, ενώ άλλες θα χρειαστεί να λάβουν συγκεκριμένα δικαιώματα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

3. Εξοπλισμός και προμήθειες

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί κάποια μορφή εξοπλισμού και βασικές προμήθειες. Προτού προστεθούν οι δαπάνες εξοπλισμού στη λίστα με τα κόστη έναρξης, επιβάλλεται να παρθεί μια απόφαση: Ενοικιάζεις ή αγοράζεις;

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας θα παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης. Ακόμα κι αν υπάρχουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοραστεί ένας εξοπλισμός, οι αναπόφευκτες δαπάνες μπορούν να κάνουν το leasing, με την προϋπόθεση αγοράς σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να φαίνεται ως μια βιώσιμη επιλογή. Ωστόσο κρίνεται σημαντικό να θυμάται κανείς ότι, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ρευστότητας, μια μίσθωση leasing μπορεί να μην αποτελεί πάντοτε την καλύτερη λύση. Η επιλογή εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως το είδος του εξοπλισμού που θα μισθωθεί και τους όρους της μίσθωσης.

Κόστη έναρξης και έξοδα οργάνωσης ανακτώνται μέσα σε 18 μήνες

Οι δαπάνες που διενεργούνται όταν προετοιμάζεται κάποιος να κάνει έναρξη μιας νέας επιχείρησης οφείλουν να αποσβεστούν εντός 18 μηνών, αντί για όλο το ποσόν εφάπαξ, όπως θα γινόταν σε περίπτωση που η εταιρεία ήδη λειτουργεί. Στα τυπικά κόστη περιλαμβάνονται τα κόστη έρευνας για την έναρξη της επιχείρησης, παραγγελίες στους προμηθευτές και η εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Οι επιχειρηματικές δαπάνες οφείλουν να έχουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις

Το να ερευνήσει κανείς τη δυναμική που θα αναπτύξει μια επιχείρηση, ώστε να τη θέσει σε λειτουργία, μπορεί να αποδειχθεί μια δαπανηρή πρόταση. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να εκπέσει φορολογικά αυτές τις δαπάνες γενικά, διότι μόνο λειτουργικές δαπάνες μπορούν να εκπεσθούν από μια λειτουργούσα εμπορική επιχείρηση. Εξ ορισμού αυτές οι δαπάνες υλοποιούνται προτού ακόμα γεννηθεί η επιχείρηση. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες επιλογές για την αντιμετώπιση αυτών την διλημμάτων, αν τα κόστη έναρξης καταλήγουν σε μια λειτουργούσα επιχείρηση τότε μπορεί να εκπέσει μέρος από τα κόστη τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και να αποσβεσθούν τα υπόλοιπα κόστη σε ισόποσες δόσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, ξεκινώντας από τον μήνα στον οποίο δηλώνει έναρξη η επιχείρηση.

Τι προϋποθέτουν τα κόστη

Οι δαπάνες ερευνών προϋποθέτουν δαπάνες που σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης γενικά και ειδικά. Π.χ., έξοδα έρευνας, έξοδα αγοράς προϊόντων έως και κόστη ελέγχου των παραγόντων που απαιτούνται για την επιλογή της τοποθεσίας όπου θα λειτουργήσει η εταιρεία χωροταξικά, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει έναρξη αυτού του συγκεκριμένου τύπου εταιρείας.

Επιπρόσθετα, τα κόστη δημιουργίας μιας νέας εταιρείας περιλαμβάνουν κόστη διαφήμισης, αμοιβών μισθοδοσίας, επαγγελματικές και συμβουλευτικές αμοιβές.

Τι θα συμβεί αν δεν ξεκινήσει
η επιχείρηση

Αν τελικά ληφθεί η απόφαση να μη λειτουργήσει η επιχείρηση, τι θα συμβεί στα διάφορα κόστη; Αναλογία από τα κόστη που πληρώθηκαν ώστε να διερευνηθούν οι πιθανότητες να προχωρήσουν οι διαδικασίες ή να αγορασθεί μια μη καθορισμένη πλήρως υπάρχουσα επιχείρηση θεωρούνται κόστη του επιχειρηματία και δεν έχουν κάποιο φορολογικό όφελος.

Ωστόσο, τα συνολικά κόστη που πληρώθηκαν στην προσπάθεια να αρχίσει ή να αγορασθεί μια καθορισμένη οντότητα θεωρούνται ως ένα έξοδο κεφαλαίου και μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι απώλεια κεφαλαίου υποκείμενη σε όλους τους κανόνες που βρίσκουν εφαρμογή σε μια απώλεια κεφαλαίου που δεν σχετίζεται άμεσα με την οντότητα.

Αν αγοράσει κανείς πάγια της εταιρείας π.χ μια μηχανή που φτιάχνει bagel, μπορεί να ισχυριστεί απώλεια μόνο εάν και όταν την πουλήσει.

Οδηγός για νέες επιχειρήσεις με μικρό αρχικό κεφάλαιο

Επαγγέλματα που είναι σε θέση να αποφέρουν ένα καθ’ όλα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα για τον επιχειρηματία εν μέσω κρίσης

Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνεργοι νέοι –και όχι μόνο– που επιζητούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά λόγω της έλλειψης εργασίας επί μήνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι, βέβαια, η ύπαρξη κεφαλαίων για την αρχική ίδρυση, καθώς και για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης μέχρι την εξισορρόπηση εσόδων – εξόδων. Οι τράπεζες επί χρόνια πια έχουν κλείσει ερμητικά τις στρόφιγγες δανειοδότησης και δεν δανείζουν ούτε καν με εξασφαλίσεις προσημείωσης ακινήτων τους νέους επιχειρηματίες. Τι μπορεί να γίνει επομένως σε αυτήν την περίπτωση;

Επιχειρήσεις χαμηλού ή μηδενικού κόστους αρχικής εγκατάστασης. Πρόκειται για επαγγέλματα που στο εξωτερικό συνήθως αποτελούν μια οικιακή επαγγελματική απασχόληση, κυρίως για μητέρες. Ωστόσο, είναι σε θέση να αποφέρουν ένα καθ’ όλα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα για τον επιχειρηματία, έστω και εν μέσω κρίσης. Οι επιχειρήσεις χαμηλού κόστους είναι κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί το κόστος αγοράς εξοπλισμού (μεταποίηση) και αγοράς εμπορευμάτων (εμπόριο).

Η σημερινή αγορά έχει κατακλυστεί από άνεργους πτυχιούχους χωρίς εμπειρία και χωρίς γνώση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πολλές φορές η δραστηριοποίηση σε άσχετο τομέα προς το επιστημονικό υπόβαθρο κάποιου του δίνει επιλογές ανάδειξης δυνατοτήτων που δεν τις είχε υπόψη του έως εκείνη τη στιγμή. Επειδή σπούδασε μαθηματικός κάποιος, λοιπόν, μπορεί κάλλιστα να είναι πετυχημένος σχεδιαστής ιστοσελίδων με ηλεκτρονικά καταστήματα, αρκεί να εμφανίσει τη λεγόμενη έφεση, είναι σημαντικό το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό των Ελλήνων να μείνει στη χώρα μας. Αυτοί είναι το μοναδικό μέλλον της χώρας μας και αποτελούν τα θεμέλια της ελπίδας.

Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές:

«Έξυπνες» επιλογές με υψηλές προοπτικές

Business in business: Η ιδέα αφορά τη χρήση του εξοπλισμού της μεταποιητικής επιχείρησης από μια υφιστάμενη επιχείρηση που διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό με ενοικίαση για χρήση από τον νέο επιχειρηματία. Αν, π.χ., ο νέος ξυλουργός έχει γνωριμία με μάστορα, μπορεί να δουλέψει στο ξυλουργείο του χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες του μάστορα και να επιτύχει κόστος λίγο μεγαλύτερο από όσο θα του κόστιζε στο δικό του ξυλουργείο, που δεν έχει. Ο μάστορας είναι επίσης ευχαριστημένος, αφού έχει έσοδα σε δύσκολους καιρούς, ενώ ο νέος ξυλουργός αγοράζει πια έτοιμο προϊόν φτιαγμένο από τα χέρια του σε τιμή που επιτρέπει καλύτερο κέρδος από την εμπορία. Η προσωπική του εργασία λοιπόν μεταφράζεται σε κέρδος χρηματικό και άμεσα. Αντίστοιχα μπορεί να λειτουργήσει και στην παροχή υπηρεσιών το πλάνο, όπως π.χ. στα κομμωτήρια κ.ά. παρεμφερείς δραστηριότητες.

Πωλήσεις τρίτου μέρους: Αρκετοί έμποροι/κατασκευαστές, με έδρα την Κίνα κυρίως, εδώ και λίγα χρόνια προσφέρουν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό εμπορικό μοντέλο: Αυτός που συνεργάζεται μαζί τους πουλάει τα προϊόντα τους μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, εισπράττει την πληρωμή από τους πελάτες του, αγοράζει τα πωληθέντα από τον προμηθευτή και ο προμηθευτής αποστέλλει ανωνύμως το πακέτο στα στοιχεία του πελάτη. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες. Έτσι δεν απαιτείται κεφάλαιο για χρήση αποθήκης, δηλαδή εμπόριο χωρίς αποθήκη. Πρώτα εισπράττεις, μετά αγοράζεις τα πωληθέντα και αυτά στέλνονται απευθείας στη διεύθυνση που θα ορίσεις. Ουσιαστικά ο Έλληνας αποτελεί τον μεσάζοντα-μεσίτη του Κινέζου στην ελληνική αγορά.

Σύγχρονος γραφέας: Οι παλιοί θα θυμούνται τον συμπαθή κύριο με το τραπεζάκι, τα χαρτόσημα και τις υπεύθυνες δηλώσεις έξω από δημόσιες υπηρεσίες που συμπλήρωνε αιτήσεις έναντι αμοιβής. Παρά τη λειτουργία των εξυπηρετικότατων ΚΕΠ, η διεκπεραίωση υποθέσεων με δημόσιες υπηρεσίες απαιτεί γνώση, χρόνο, υπομονή και επιμονή. Ένας «διεκπεραιωτής» λοιπόν είναι πάντα χρήσιμος σε πάρα πολλά επίπεδα. Από τη διόρθωση των στοιχείων Ε9 στο Ίντερνετ από συνταξιούχους, μέχρι την αίτηση για σύνταξη και τόσα άλλα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μεσίτης εξαγωγών: Ίσως το πιο δυναμικό επάγγελμα για την επόμενη δεκαετία. Με μια αγορά στην Ελλάδα σε βαθιά ύφεση, οι αγορές των πλουσιότερων ευρωπαϊκών και μη κρατών έχουν πάντα ανάγκες σε ελληνικά προϊόντα. Μέσω Διαδικτύου, η ανεύρεση πελατών είναι αρκετά εύκολη. Αν μάλιστα είναι δραστήριος ο νέος, γνωρίζει πώς να κινηθεί με φυλλάδιο, οικονομικές προσφορές και να έχει μια ελκυστική ιστοσελίδα, τα πράγματα διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό για την επιτυχία. Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν να εξάγουν και όταν ξεπερνούν το ταμπού «της αρπαχτής των εξαγωγών» (εφόσον είναι ξένος θα το πληρώσει «χρυσό»), κάνουν θαύματα εμπορικά. Προσοχή στη σταθερή ποιότητα των προϊόντων, καθώς απαγορεύεται η διακύμανση της ποιότητας στις εξαγωγές. Με το πρώτο λάθος, ακυρώνεται η συνεργασία. Δεν υπάρχει ανοχή.

Ερευνητής αγοράς: Ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι πολλοί εκείνοι που αναζητούν προϊόντα είτε για να τα πουλήσουν διαφοροποιημένα στους πελάτες τους είτε για να καλύψουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν ανακύψει. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, δεν έχουν τη γνώση να ψάξουν διαδικτυακά. Ο ερευνητής αγοράς ερευνά την παγκόσμια αγορά, έρχεται σε επαφή με κατασκευαστές – εμπόρους σε όλο τον κόσμο και βρίσκει είτε προϊόντα ειδικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών είτε καινοτόμα. Αντί αμοιβής, τα προτείνει στους πελάτες του, οι οποίοι εν συνεχεία τα εμπορεύονται. Απαραίτητες οι γνώσεις χειρισμού υπολογιστή και τουλάχιστον η αγγλική γλώσσα.

Αφανή έξοδα και κόστη νέας επιχείρησης

Ο μελλοντικός επιχειρηματίας, εφόσον έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ίδρυσης εταιρείας, θα πρέπει να έχει υπόψη του κάποια ίσως όχι και τόσο εμφανή έξοδα και κόστη που θα πρέπει σίγουρα να υπολογίσει αρχικά, αλλά και στη συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα έξοδα αυτά είναι τα παρακάτω:

Εισφορές

Εφόσον πλέον θα ανήκει στον κλάδο των εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών, η εγγραφή του στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει (π.χ. ΟΑΕΕ) και η συνδρομή του θα καταβάλλεται από τον ίδιο κάθε δίμηνο (6 δίμηνα τον χρόνο).

Η ασφαλιστική του εισφορά είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο αυξάνεται με κάθε κλίμακα που θα ανεβαίνει (κάθε 3 χρόνια) μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Έξοδα επαγγελματικού χώρου

Κατά την ενοικίαση του επαγγελματικού χώρου (σε περίπτωση μικρής ατομικής επιχείρησης μπορεί να δηλωθεί ο τόπος κατοικίας) θα πρέπει να υπολογιστούν τρία ενοίκια τουλάχιστον που θα πρέπει να προκαταβληθούν πριν την έναρξη (δύο ενοίκια εγγύηση και ένα του τρέχοντος μήνα). Αν το ακίνητο βρέθηκε μέσω μεσίτη, θα πρέπει να προστεθεί ακόμα ένα ενοίκιο (σε κάποιες περιπτώσεις μισό) ως αμοιβή του, συν ΦΠΑ 24%.

Μόλις κλειστεί οριστικά ο επαγγελματικός χώρος θα χρειαστεί, για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιχείρηση, εκτός από την καταβολή του τέλους και ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Επίσης θα χρειαστεί η τοποθέτηση των βασικών πυροσβεστικών μέσων, τα οποία ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης μπορεί να έχουν αρκετό κόστος (πυροσβεστική φωλιά, φώτα διαφυγής στην πόρτα και πυροσβεστήρες απαραίτητα για όλες τις επιχειρήσεις και κατά περίπτωση αρκετά περισσότερα).

Οι περισσότεροι επαγγελματικοί χώροι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από τη χρόνια χρήση των ενοικιαστών και χρειάζονται τουλάχιστον μια μικρή ανακαίνιση (αν όχι μια εκτεταμένη), ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης που πρόκειται να λειτουργήσει, κάτι που πολλές φορές μπορεί να στοιχίσει ένα σημαντικό ποσό.

Για ένα βασικό επίπεδο επικοινωνίας στην επιχείρηση (τηλεφωνία – Internet, πολλαπλές γραμμές) χρειάζεται ένα τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές, το οποίο αποτελεί ένα υπολογίσιμο κόστος.

Κόστος πρώτου διαστήματος λειτουργίας

Το πρώτο διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης, πλην εξαιρέσεων, είναι ζημιογόνο για τον επιχειρηματία. Μέχρι να έρθουν οι πρώτες εισπράξεις από τις περιορισμένες αρχικά πωλήσεις μεσολαβεί κάποιο διάστημα.

Γι’ αυτό το διάστημα, που συνήθως είναι από λίγες εβδομάδες έως λίγους μήνες, η επιχείρηση έχει κανονικά τα λειτουργικά της έξοδα (ενοίκια, κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο, μισθοδοσία, αν υπάρχει υπάλληλος, κ.λπ.) καθώς και τις προσωπικές εισφορές του ασφαλιστικού ταμείου.

Αυτό το συνολικό κόστος ο μελλοντικός επιχειρηματίας θα πρέπει να το συνυπολογίσει στην αρχική επένδυσή του, ώστε να μην ξεμείνει από χρηματικά διαθέσιμα.

Νεκρό σημείο και περίοδος επανάκτησης της επένδυσης (Payback period)

Για πολύ απλά σενάρια πωλήσεων και όταν πρωτοξεκινά η εμπορία ενός προϊόντος, το μοντέλο κόστος – ποσότητα – έσοδα (cost – volume – profit, CVP) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της «περιόδου επανάκτησης της επένδυσης» (Payback period) ή του αριθμού των μηνών που απαιτείται για να φτάσουμε στο σημείο εκείνο όπου ούτε κερδίζουμε ούτε χάνουμε από τη συγκεκριμένη επένδυση που αποφασίστηκε (time it will take to breakeven on your investment).

Όπως κάνουμε στους υπολογισμούς του νεκρού σημείου, έτσι και εδώ αρχίζουμε με τη βασική σχέση: Σύνολο πωλήσεων = Συνολικό κόστος (Total revenue = Total cost ή TR = TC). Αμφότερα, πωλήσεις και κόστη εξαρτώνται από τον χρόνο δημιουργίας τους, οπότε πρέπει να προσδιορίσουμε καινούργιους όρους.

Για τον υπολογισμό της περιόδου επανάκτησης της αξίας της επένδυσης ο αριθμός των πωληθέντων μονάδων (x) προσδιορίζεται ως ο αριθμός των μονάδων που θα πουληθούν ανά μήνα.

Το σταθερό κόστος διασπάται σε «κόστος εκκίνησης» (Start-up cost, SC) και σε «επαναλαμβανόμενο κόστος» (Recurring Fixed Costs, RC).

Start-up cost είναι το κόστος που απαιτείται για να δημιουργηθεί ή να αναπτυχθεί ένα προϊόν.

Recurring fixed cost είναι εκείνο το οποίο πληρώνεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση, αλλά δεν προσαρμόζεται άμεσα στον αριθμό των πωληθέντων μονάδων, όπως είναι οι δαπάνες μηνιαίας διαφήμισης, τα ασφάλιστρα, οι έκτακτες προμήθειες κ.λπ.

Εάν τώρα παραστήσουμε τα απαιτούμενα δεδομένα για την ανάλυση του payback period ως:

– T = Payback period in months (περίοδος επανάκτησης σε μήνες)

– TFC = Total fixed cost (συνολικό σταθερό κόστος)

– TVC = Total variable cost (συνολικό μεταβλητό κόστος)

– SC = Start-up cost (κόστος εκκίνησης)

– RC = Recurring cost per month (επαναλαμβανόμενο μηνιαίο κόστος)

– X = Number of units sold (σύνολο πωληθέντων μονάδων που αντιστοιχούν στο νεκρό σημείο)

– x = Number of units per month (αριθμός πωληθέντων μονάδων μηνιαία) ή x=X/t

– P = Selling price per unit (τιμή πώλησης ανά μονάδα)

– V = Variable cost per unit (μεταβλητό κόστος ανά μονάδα )

Τότε:

– TFC = SC + (RC *t)

Και ο υπολογισμός της περιόδου επανάκτησης της επένδυσης που απαιτείται για να φτάσουμε στο νεκρό σημείο προσδιορίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

Payback Period (t) = SC/ (P * x – V * x – RC) και

Break even sales (S) = P * x * t

Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι όσο μικρότερη είναι η περίοδος επανάκτησης της επένδυσης, καθώς και το νεκρό σημείο, αυτό είναι κίνητρο για κάποιον νέο επιχειρηματία να ξεκινήσει μια επιχείρηση.