• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Μείωση της ύφεσης το β΄τρίμηνο, λόγω τουρισμού

Μείωση 3,8% σημείωσε το ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο εφέτος, ποσοστό το οποίο είναι αισθητά βελτιωμένο σε σύγκριση με την ύφεση 4,6% που εκτιμούσε αρχικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 12 Αυγούστου.

Ο περιορισμός της ύφεσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι αποτέλεσμα στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση, όπως, αυτά για την τουριστική κίνηση, που είχαν μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο ΑΕΠ. Παράλληλα, θετικά συνέβαλαν και τα στοιχεία εισαγωγών – εξαγωγών του Ιουνίου, καθώς και οι δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού. Ενώ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν μικρότερο από αυτό που είχε
υπολογιστεί κατά την πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, το υπουργείο Οικονομικών και η τρόικα αναμένεται να προχωρήσουν το προσεχές διάστημα σε εκτίμηση για μικρότερη ύφεση εφέτος (περίπου 4%, αντί για 4,2%).

Συνυπολογιζόμενου του α΄ τριμήνου, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,7% το α΄εξάμηνο, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για, έστω αργή,αποκλιμάκωση της ύφεσης, όπως επισημαίνεται και από το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ υποστηρίζουν πως στην Ελλάδα θα καταγραφεί εφέτος μείωση του ΑΕΠ κατά 4,2%, ενώ η ΤτΕ υπολογίζει ότι θα είναι 4,6%.Από την πλευρά του, το ΙΟΒΕ αναθεώρησε (στην τετραμηνιαία έκθεσή του) επί τα χείρω τις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία. Εκτιμά ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2013 θα είναι της τάξης του 4,8% – 5%, από μείωση 4,6% της προηγούμενης πρόβλεψης. Τέλος, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η οικονομία της Ελλάδας θα συρρικνωθεί κατά 4,8% εφέτος και κατά επιπλέον 1,2% το
2014.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του ΑΕΠ κατά 3,8% το β΄τρίμηνο, οφείλεται στη συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης και στην περαιτέρω συρρίκνωση των επενδύσεων. Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 6,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 6,3% και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 6,1%). Ενώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου περιορίστηκε κατά15,2% και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 11%.

Στον αντίποδα, μείωση 75,7% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, συμβάλλοντας θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Ειδικότερα, αύξηση 0,9% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,6%). Ενώ, μείωση 11,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 10,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 16%).

Η επίδοση του ΑΕΠ τόσο για το β΄ τρίμηνο, όσο και για το α΄ εξάμηνο, είναι η 3η καλύτερη από το 2009, όταν το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 3,6% το β΄ τρίμηνο και κατά 3,9% το α΄ εξάμηνο. Τα επόμενα έτη, τα στοιχεία είναι, αντίστοιχα, – 2,8% και – 1,9% το 2010, – 7,9% και – 8,35% το 2011, – 6,4% και – 6,55% το 2012 και – 3,8% και – 4,7% εφέτος.

Πάντως, σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε το β΄ τρίμηνο εφέτος σε 46,25 δισ. ευρώ, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο β΄ τριμήνου από το 2005.