• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Μείωση 97,6% κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Μείωση 97,6% κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013. Διαμορφώθηκε σε 155,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,4 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τον Ιούλιο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 3 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,4 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 774 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Η σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων οφείλεται κυρίως στις προαναφερθείσες εξελίξεις του Ιουλίου.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 2,2 δισ. ευρώ (ή 33,4%), του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 677 εκατ. ευρώ (ή 12,4%) και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 134 εκατ. ευρώ (ή 18,0%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,6%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 12,9%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 7,4%. Ως εκ τούτου, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 4,6 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 106 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI). Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,8 δικ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,4 δισ. ευρώ από ό,τι το επτάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 2,8 δισ. ευρώ, κατά 1,6 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 6,6 δισεκ. ευρώ στο επτάμηνο, κατά 3,9 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012, γεγονός που οφείλεται στις προαναφερθείσες εξελίξεις, τόσο των τρεχουσών και των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ όσο και των τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα).