• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Μειώνεται ο όγκος παραγωγής τροφίμων στην Ελλάδα

Για πέμπτο συνεχόμενο έτος βυθίζεται στην ύφεση ο όγκος της παραγωγής τροφίμων στην Ελλάδα με συνέπεια να βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είναι κατά 11% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005, παρά τη διεύρυνση των εξαγωγών σειράς ειδών διατροφής.

Συγχρόνως, με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται η μείωση των εσόδων του κλάδου, ο οποίος το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής του κατά 3,4%, βελτίωσε τη λειτουργική του αποδοτικότητα, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή υψηλών ζημιών, της τάξεως των 230 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών δαπανών, απομειώσεων ενεργητικού και άλλων, ανόργανων δαπανών, παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις του ήταν, οριακά έστω, κερδοφόρες.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής των τροφίμων παρουσίασε μείωση κατά 3%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 4,6%.

Επίσης, στη διάρκεια του πρώτου επτάμηνου του 2013 τα έσοδα του κλάδου συνέχισαν την πτωτική πορεία τους, με επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό, παρά το γεγονός ότι στους τρεις από τους επτά εξεταζόμενους μήνες σημειώθηκε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των εσόδων από εξαγωγές.

Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου μειώθηκε και τους επτά μήνες, με ρυθμό – 1,1% τον Ιανουάριο ( – 11,5% τον ίδιο μήνα του 2012), – 1,0% τον Φεβρουάριο ( – 9,0%), – 2,3% τον Μάρτιο ( – 10,1%), – 1,0% τον Απρίλιο ( – 6,8%), – 9,5% τον Μάιο (+1,0%), – 2,6% τον Ιούνιο (0,0%) και – 5,0% τον Ιούλιο (+1,4%), παρά την αύξηση της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό.

Συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε αύξηση με ρυθμό +4,4% τον Ιανουάριο ( – 1,2% τον ίδιο μήνα του 2012), +8,9% τον Απρίλιο ( – 7,9%) και +3,1% τον Ιούλιο ( – 2,6%), αλλά μείωση τους τέσσερις υπόλοιπους μήνες, με ρυθμό – 3,0% τον Φεβρουάριο ( – 0,6%), – 2,5% τον Μάρτιο ( – 4,9%), – 10,5% τον Μάιο (+8,3%) και – 6,5% τον Ιούνιο ( – 1,4%).Η μείωσή του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013 ανήλθε σε – 2,6%, από – 3,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα, τα έσοδα των βιομηχανιών τροφίμων από την εγχώρια αγορά παρουσίασαν υστέρηση τους τέσσερις από τους επτά μήνες ( – 5,5% τον Φεβρουάριο, – 0,2% τον Μάρτιο, – 8,4% τον Μάιο και – 7,0% τον Ιούνιο), αλλά αυξήθηκαν τους υπόλοιπους τρεις μήνες (+4,0% τον Ιανουάριο, +8,6% τον Απρίλιο και +1,8% τον Ιούλιο).

Την ίδια χρονική περίοδο τα έσοδά τους από τη διεθνή αγορά αυξήθηκαν τον Ιανουάριο (+5,0%), το Φεβρουάριο (+10,2%), τον Απρίλιο (+10,8%) και τον Ιούλιο (+10,1%), ενώ μειώθηκαν τον Μάρτιο ( – %10,2%), τον Μάιο ( – 18,2%) και τον Ιούνιο ( – 4,7%).

Ο βιομηχανικός κλάδος των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυοκαλλιεργητικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, αυξημένα κατά 3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (736,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 7,1% των συνολικών εσόδων του (6,8% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 1% και οριακής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (20,8% το 2012, από 20,7% το 2011).

Ο τομέας κατέγραψε αυξημένες κατά 16% τελικές ζημιές, εν μέρει λόγω υψηλών ανόργανων δαπανών ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων. Η βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας, που οφείλεται κυρίως σε μείωση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, αντισταθμίστηκε από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, τις υψηλές προβλέψεις για κινδύνους και άλλες ανόργανες δαπάνες.

Τα συνολικά έσοδα 930 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 10,43 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 104,3 εκατ. ευρώ ( – 1%). Αύξηση εσόδων παρουσίασαν 408 από τις 930 εταιρείες (43,9% του συνόλου).