• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Μικρότερη ύφεση στο δ’ τρίμηνο του 2013

Ενδείξεις ότι η ύφεση στο δ’ τρίμηνο του 2013, αλλά και στο σύνολο του έτους, διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που εκτιμούσε η τρόικα διαθέτει το υπουργείο Οικονομικών. Η επιβεβαίωση των προσδοκιών αυτών αναμένεται εντός της ημέρας, οπότε η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τις αρχικές της εκτιμήσεις.

Σημειώνεται πως ήδη από το β’ τρίμηνο του 2013 τα στοιχεία για το ΑΕΠ ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις της τρόικας, η οποία έχει υιοθετήσει ένα πιο δυσμενές σενάριο για την ύφεση.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 η ύφεση διαμορφώθηκε στο 5,5%, στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου υποχώρησε στο 3,7% και στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 3%.

Πληροφορίες αναφέρουν πως την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου η ύφεση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,3%- 3,4%.

Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ του 2013 μειώθηκε κατά 3,7% -3,9% επίδοση που διευκολύνει περαιτέρω την διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης, καθώς επιβεβαιώνεται το μακροοικονομικό της σενάριο και διαψεύδεται εκείνο της τρόικας.

Σε κάθε περίπτωση η μικρότερη του αναμενόμενου ύφεση αλλάζει και τις παραδοχές για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2014, καθώς η αφετηρία είναι καλύτερη από την αρχικώς υπολογιζόμενη.