• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Νέα διοίκηση για την Deloitte Ελλάδος

 

Η Deloitte Ελλάδος μέλος του διεθνούς δικτύου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) ανακοίνωσε  ότι σύμφωνα με την από 1 Ιουλίου 2016 απόφαση των Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν της αφυπηρέτησης και αποχώρησης μετά από σχεδόν 40 χρόνια επιτυχούς διοίκησης των ιδρυτών της, κυρίων Μιχάλη Χατζηπαύλου, Νίκου Σοφιανού και Γεωργίου Καμπάνη, τη διοίκηση αναλαμβάνει Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) υπό τον νυν διευθύνοντα εταίρο και CEO κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο η οποία αποτελείται από τους:

  • Δημήτρη Κουτσόπουλο, διευθύνοντα εταίρο και CEO
  • Εμμανουήλ Πηλείδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου των Εταίρων
  • Μιχάλη Καραβά, επικεφαλής εταίρο ελεγκτικών υπηρεσιών
  • Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής εταίρο φορολογικών υπηρεσιών
  • Αλέξη Δαμαλά, επικεφαλής εταίρο χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Βασίλη Καφάτο, επικεφαλής εταίρο συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO δήλωσε: «Η νέα διοίκηση της Deloitte Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσθέτoντας αξία για τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας το ταλέντο και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας και συνεισφέροντας υπεύθυνα στην κοινωνία».