• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ του ACCA και του ΣΟΕΛ

 

 

 

Το ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών) και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) ενίσχυσαν την υφιστάμενη συνεργασία τους με την υπογραφή μιας συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

 

Η Datin Alexandra Chin JP, Αντιπρόεδρος του ACCA, και ο Χαρίλαος Αλαμάνος,  Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, υπέγραψαν τα κείμενο της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας.

 

Η νέα συμφωνία έχει ως βάση το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) για την επιτυχή τέλεση του οποίου το ACCA και το ΣΟΕΛ έχουν συνεργαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσω του JES περίπου 2000 σπουδαστές εκπαιδεύονται για να γίνουν επαγγελματίες ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης, την από κοινού παροχή των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών του ACCA, όπως την Πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Λογιστικής και την ανάπτυξη  νέων προγραμμάτων επαγγελματικής πιστοποίησης και κατάρτισης.

 

Οι δύο οργανώσεις θα εξετάσουν επίσης δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με πάροχους εκπαίδευσης, ρυθμιστικές αρχές και εργοδότες.

 

Σχολιάζοντας την κοινή αυτή δέσμευση, η Datin Αλεξάνδρα Chin JP, Αντιπρόεδρος  του ACCA, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία παγιώνει τη θέληση του ACCA και του ΣΟΕΛ να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του ελεγκτικού-λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η ύπαρξη ειδικευμένων, ταλαντούχων και διαπνεόμενων από επαγγελματισμό στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα όπου η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε πρόσφατα. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, μία στιγμή οπού το ACCA και το ΣΟΕΛ είναι σε θέση να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους για να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέών πολιτικών, νέας έρευνας και ιδεών σχετικά με τα οικονομικά και λογιστικά-ελεγκτικά επαγγέλματα στην Ελλάδα.»

 

Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, κ. Χαρίλαος Αλαμάνος δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ανανέωση της συνεργασίας του ΣΟΕΛ με το ACCA για πέντε επιπλέον έτη. Το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων ιδρύθηκε το 2009, και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεπούς προσπάθειας του ΣΟΕΛ να παράσχει υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους νεοεισεχερχόμενους στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και στους ήδη ασκούντες αυτό.

 

Σε μια εποχή ανανέωσης για την ελληνική οικονομία και κοινωνία στο σύνολό τους, είναι ζωτικής σημασίας οι επαγγελματίες του εν Ελλάδι χρηματοπιστωτικού τομέα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία προσαρμογής. Στο άμεσο μέλλον η Ελληνική οικονομία θα διανύσει περίοδο διαρθρωτικών αλλαγών, κύριες εκ των οποίων θα είναι η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, η διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδιωτικοποιήσεων, και η συνεχιζόμενη σταθεροποίηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

 

Όλες αυτές οι διαδικασίες, θα απαιτήσουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επαγγελματικής ικανότητας και ακεραιότητας από μέρους των επαγγελματιών Ορκωτών Λογιστών, εάν αυτοί σκοπεύουν να τις αντιμετωπίσουν επιτυχώς. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και εγώ προσωπικά πιστεύουμε ότι μέσω της προώθησης της συνεργασίας του ΣΟΕΛ με το ACCA, και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας αυτής μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προϊόντων θα βοηθήσουμε στη δημιουργία επαγγελματιών υψηλότερου επιπέδου, οι οποίοι θα ​​είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές.

 

Με τη σύναψη αυτής της συμφωνίας, το ΣΟΕΛ και το ACCA δύνανται να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, εργαζόμενοι με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.»