• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

ΝΕΑ 02

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

 

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο της εθνικής ασφαλιστικής, έλαβε χώρα η απονομή των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ΟΕΛ  και των μεταπτυχιακών επαγγελματικών τίτλων κατάρτισης ελεγκτών λογιστών. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος δόθηκαν σε 152 νέους συναδέλφους, ενώ 132 ελεγκτές λογιστές παρέλαβαν τον μεταπτυχιακό επαγγελματικό τίτλο του ελεγκτή λογιστή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό ατόμων που έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα στα 630.

Όπως τόνισε και ο πρόεδρος του ΣΟΕΛ Χαρίλαος Αλαμάνος κατά τον χαιρετισμό του, «ένας από τους σημαντικότερους τομείς δράσης του ΣΟΕΛ είναι αυτός της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του και των οικονομικών στελεχών των μεγάλων επιχειρήσεων, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Στην ομιλία της η κ. Κaren Υates, υπεύθυνη εκπαίδευσης ACCA  Eυρώπης, επανέλαβε τη σημασία του κοινού σχήματος εξετάσεων Jes (Join examination scheme) που, βάσει συμφωνίας μεταξύ του ΣΟΕΛ και του ACCA, επιτρέπει σε όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων JES, αφού εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα του ACCA, πλην των F4 (δίκαιο Ηνωμένου Βασιλείου) και F6 (φορολογία Ηνωμένου Βασιλείου), να γίνονται κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων και των δυο φορέων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του ν. 3693/2008 και επιτύχουν και στις εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα του ελληνικού δικαίου και της ελληνικής φορολογίας, όπως αυτά καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3693/2008. η απονομή έγινε από τον πρόεδρο της εΛΤε, καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, τον αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ, κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του ΣΟΕΛ και του δ.σ. του ΙΕΣΟΕΛ και ακαδημαϊκούς του κλάδου υπό το συντονισμό του αντιπροέδρου του ΣΟΕΛ κ. Γ. Σαμοθράκη, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.

 

 

κύριο Χαρίλαο Αλαμάνο Πρόεδρο ΣΟΕΛ

9 Νοεμβρίου 2010

κύριε Πρόεδρε,

Έλαβα το πρώτο τεύχος του Αccountancy Greece και ευχαριστώ πολύ αλλά κυρίως συγχαίρω θερμά για το αποτέλεσμα μιας αξιόλογης προσπάθειας. Eίμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή θα επιτύχει στον σκοπό της ενημέρωσης των μελών σας αλλά και γενικότερα ολόκληρου του κόσμου των επιχειρήσεων.

Τα θέματα και η εποχή μας είναι δύσκολα και κάθε σώφρων φωνή προσθέτει στη διαμόρφωση ενός πιο ήπιου αλλά και γι’ αυτό πραγματικά αποδοτικού κλίματος στην οικονομία μας. μακάρι η Πολιτεία και οι υπηρέτες της υπουργοί να αποκόμιζαν κάτι από τις γνώμες των συνετών, τις οποίες πολλές φορές, λόγω φόρτου εργασίας, δεν ακούν ή και δεν διαβάζουν ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν τη μέρα τους από αυτές.

Eίμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με την ίδια δημιουργικότητα το ωραίο έργο που ξεκινήσατε.

Mε φιλικούς χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γ. Δράκος Πρόεδρος της Ένωσης εισηγμένων εταιρειών

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ (ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS, ACCA)

 

Στις 27/7/2009 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συμφωνία συνεργασίας ΣΟΕΛ-ACCA για να παρέχουν ένα κοινό σχήμα εξετάσεων (Joint examination scheme, JES) στους εκπαιδευόμενους ελεγκτές και λογιστές στην Eλλάδα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας αυτής από τους δύο φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στο κοινό σχήμα εξετάσεων ΣΟΕΛ-ACCA (JES) μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι AEI, TEI, καθώς και πτυχιούχοι κολεγίων εσωτερικού ή εξωτερικού που αναγνωρίζονται από την ελληνική νομοθεσία (υπουργείο Παιδείας). επίσης, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές ανώτατων ή Τεχνολογικών ιδρυμάτων, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης σπουδών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι συμμετέχοντες σπουδαστές, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το δίκαιο (π.χ. δίκαιο εταιρειών, εργατικό δίκαιο κ.λπ.) και τη φορολογική νομοθεσία και στην αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA (δηλαδή όλα τα μαθήματα, εκτός του F4 Corporate and Business law και F6 taxation, καθώς και εκείνων που θα τύχουν απαλλαγής) γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων, I.E. ΣΟΕΛ και ACCA. αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής (ΕΛΤΕ). συνεπώς, όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές (νόμιμοι ελεγκτές) σύμφωνα με το ν. 3693/2008. Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος JES που εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα είναι τα εξής:

(γ) φορολογία I

γ1 κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ)

γ2 φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

(δ) αστικό και εμπορικό δίκαιο – εργατικό δίκαιο

δ1 αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου

δ2 αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

(η) εταιρικό – Πτωχευτικό δίκαιο

η1 αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και Πτωχευτικού δικαίου

η2 ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920.

(ιε) φορολογία ΙΙ

ιε1 φορολογία φυσικών προσώπων

ιε2 φορολογία νομικών προσώπων

Η προετοιμασία για τις επαγγελματικές εξετάσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα γίνεται στο I.E. ΣΟΕΛ, τις περιόδους Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και Μαρτίου – Μαΐου κάθε έτους, με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων. Οι επαγγελματικές εξετάσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα είναι ίδιες με εκείνες του Ν. 3693/2008 και διενεργούνται από το ΣΟΕΛ. Ειδικά για τους αποφοίτους του Ι.Ε. ΣΟΕΛ, που επιθυμούν να αποκτήσουν και την πιστοποίηση του ACCA, αποφασίσθηκε η δημιουργία προπαρασκευαστικού προγράμματος (Conversion Course), το φθινόπωρο κάθε έτους, για να καλυφθούν οι υφιστάμενες διαφορές στην ύλη των δύο φορέων. μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, διάρκειας 110 ωρών περίπου, και ύστερα από επιτυχή τρίωρη δοκιμασία επάρκειας, οι απόφοιτοι Ι.Ε. ΣΟΕΛ απαλλάσσονται των εξετάσεων από όλα τα βασικά μαθήματα του ACCA (9 fundamental Papers) και εξετάζονται μόνο στα 5 τελευταία μαθήματα του επαγγελματικού επίπεδου (5 Professional Papers).