• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΝΕΑ 06

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα ασκούμενα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

1. Αυγερινός Αθανάσιος

2. Βαρσαμίδης Σάββας

3. Βρεττού Ευγγελία

4. Γάτσιου Αικατερίνη

5. Δάνδολας Παναγιώτης

6. Κατσαλιάκης Παναγιώτης

7. Κοντέλης Δημήτρης

8. Κουλούρη Ασημίνα

9. Μαδημένος Αλέξανδρος

10. Μαστρογιάννης Αλέξιος

11. Μεγαλοοικονόμου Κυριακή

12. Φράγκου Δημήτριος

13. Χατζιεφρεμίδου Ιωάννα

Το ΣΟΕΛ θα εξακολουθήσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο πρόεδρος Χαρίλαος Π. Αλαμάνος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ

 

mail

Aξιότιμοι κύριοι,

διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 5ο τεύχος με τίτλο « Ύπαρξη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις» (σελ.42).

Aντιλαμβάνομαι ότι το περιοδικό πρέπει να δίνει τον κατάλληλο χώρο καινοτόμων σκέψεων. Aν οι συγγραφείς παρέθεταν τις πηγές τους, θα ήταν καλύτερα κάποιος να κατανοήσει τα γραφόμενα τους, ιδιαίτερα μάλιστα υπό την ιδιότητά τους ως καθηγητών φοιτητών. Τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο για τον εσωτερικό έλεγχο χρήζουν ριζικής αναθεώρησης.

Mε τιμή, Aθανάσιος Ψαθάς

ΟΕΛ (σα), CIA, CFE, CFSA, RA Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

thanos.psathas@piraeusbank.gr