• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΟΝΟ ΤΟ 38% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ

GRANT THORNTON

Καθώς το IASB και το FASB ετοιμάζουν την τελική έκδοση νέων κανόνων αναγνώρισης εσόδων, παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι μόνο 38% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα υφιστάμενα λογιστικά πρότυπα σχετικά με την αναγνώριση εσόδων θα πρέπει να βελτιωθούν ή να αντικατασταθούν.

FASB

H πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει, επίσης, ότι οι τελευταίες από κοινού προτάσεις των δύο συμβουλίων θα προκαλέσουν αύξηση του κόστους (50% έναντι 33%) και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα (46% έναντι 36%), ενώ μόνο το 38% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ήταν ενήμεροι για τις επικείμενες αλλαγές στην αναγνώριση εσόδων. Στην Ελλάδα, ένας στους δέκα έλληνες επιχειρηματίες είναι ενήμερος σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές, ενώ το 62% πιστεύουν ότι θα φέρουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η έρευνα διεξήχθη από την Experian κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2013, με συμμετοχή 3.200 επιχειρήσεων από 44 χώρες, ως μέρος της έρευνας International Business Report (IBR) της Grant Thornton, που διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση εδώ και 20 χρόνια.

«Ορισμένοι νομίζουν ότι τα υφιστάμενα λογιστικά πρότυπα δεν αλλοιώνονται, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton Βασίλης Καζάς. «Τα δύο βασικά πρότυπα του IASB βασίζονται σε διαφορετικές αρχές και υστερούν σε ό,τι αφορά κατευθυντήριες γραμμές σε δημαντικούς τομείς, όπως οι συμφωνίες πολλαπλών στοιχείων. Η βιβλιογραφία στις ΗΠΑ πάσχει από το αντίθετο πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα της υπερβολικής καθοδήγησης –το μεγαλύτερο μέρος της οποίας συσχετίζεται μόνο με συγκεκριμένους κλάδους. Αναμένουμε ότι οι αλλαγές θα απαιτήσουν από κάθε οικονομική οντότητα να παρέχει περισσότερες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα έσοδά της, πράγμα το οποίο θα ωφελήσει τους επενδυτές που διαμαρ- τύρονται για έλλειψη διαφάνειας».

iasb

«Επικροτούμε τα δύο συμβούλια για την παροχή του ενιαίου προτύπου σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η σύγκλιση αποτελεί πρόκληση, παρουσιάζει δυσκολίες και χαρακτηρίζεται από αντιπαραθέσεις. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι το πρότυπο αποτελεί επίτευγμα ορόσημο, το οποίο θα δώσει σημαντική ώθηση στους επενδυτές που επιθυμούν πληροφορίες για συγκριτική απόδοση οικονομικών οντοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο».

Κάποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αλλαγές στην αναγνώριση εσόδων:

– Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική, όπου πολλαπλά παραδοτέα αποτελούν κοινή πρακτική και η τρέχουσα λογιστική αντιμετώπιση δεν είναι ενιαία. Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας που αντιμετωπίζουν λογιστικά μια «δωρεάν παρεχόμενη» συσκευή ως κόστος μάρκετινγκ, θα πρέπει να αλλάξουν πολιτική και να επιμερίζουν τα έσοδα με βάση τη σχετική αξία.

– Εταιρείες Real Estate, όπου η αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις ημιτελών κατοικιών ήταν πάντοτε ένα δύσκολο θέμα και το νέο μοντέλο θα μετατοπίσει το όριο μεταξύ του ποσοστού ολοκλήρωσης της κατασκευής και του βαθμού αναγνώρισης εσόδων.

– Οι τομείς όπου κατά κύριο λόγο οι αμοιβές είναι έκτακτες ή βασισμένες στην απόδοση, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ορισμένες νομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, οι μεταβλητές πληρωμές θα λογίζονται στη βάση «καλύτερης εκτίμησης», δεδομένου ότι μπορούν εύλογα να βεβαιωθούν.

– Λιανικό εμπόριο: είναι πιθανό ότι θα επηρεαστεί η λογιστική αντιμετώπιση δικαιωμάτων επιστροφής προϊόντων, προγραμμάτων πιστότητας πελατών και εγγυήσεων.

Άλλοι τομείς που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενες πληρωμές και προκαταβολές, συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης και προπληρωμένες, μη επιστρεπτέες αμοιβές.

Το τελικό κείμενο του προτύπου ανα- μένεται τον Σεπτέμβριο του 2013 και θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 15η Δεκεμβρίου 2016 (FASB) ή την 1η Ιανουαρίου 2017 (IASB). Το IASB (όχι όμως και το FASB) έχει ενσωματώσει τη δυνατότητα πρόωρης εφαρμογής του νέου προτύπου (μόνο το FASB: Οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δημοσιεύουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα κατά το ημερολογιακό έτος έχουν προθεσμία συμμόρφωσης με το νέο πρότυπο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις θα δοθεί αναβολή ενός χρόνου).