• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία αποκτά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

 

 

Μετά από τις πιέσεις της τρόικας για ανεξαρτητοποίηση της φορολογικής διοίκησης από τον κεντρικό οργανισμό του υπουργείου Οικονομικών και αποδέσμευση των αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από τον έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας, με απόφαση του Γ. Στουρνάρα δόθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες στον Χ. Θεοχάρη, ο οποίος αποκτά την πλήρη ευθύνη του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας.

Συγκεκριμένα, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για τις εξής πράξεις:

– Για τη συνομολόγηση συμβάσεων για τα έργα των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, μέχρι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

-Για τη μεταφορά πίστωσης από έναν κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των υπηρεσιών και των φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

– Για την ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού Υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.